Din varukorg

Varukorg (0)

Köpvillkor

Trygg E-Handel

Handla Digitalt är en certifierad Trygg E-handlare. Trygg E-handel är en kvalitetsstämpel som erhållits av Svensk Distanshandel. Den visar att vi är måna om våra kunder och ställer höga krav på webbplats och kundservice. Syftet med kvalitetsmärkningen är att skapa enklare, tydligare och enhetligare riktlinjer för e-handel - både för konsumenter och e-handlare. För att läsa mer rörande detta besök Trygg E-Handels hemsida genom att klicka här. För att se vårt certifikat klicka på bilden nedan.

 

Betalning

De betalalternativ som idag finns tillgängliga är; betalning med kort, fakturering, delbetalning, direktbetalning eller swish. Handla Digitalt tar idag emot ordrar endast via webbshoppen.

 

Betalning med Kort

Handla Digitalt samarbetar med eFinance (Billmate) för att kunna erbjuda alla kunder trygg och säker kortbetalning via internet. Stöd finns för VISA och Mastercard. Alla transaktioner genomförs enligt den nya säkerhetsstandarden 3D-Secure och all information krypteras med 128-bitars SSL-kryptering, detta garanterar att ingen kan ta del av era uppgifter. Pengarna säkras på kontot när ordern läggs, men dras först i samband med leveransen av varan. Kortbetalning fungerar även för kort utfärdade i våra nordiska grannländer Norge, Danmark och Finland.

 

Delbetalning

Genom vårt samarbete med eFinance (Billmate) kan ni nu dela upp ert köp på flera betalningar. Ni väljer själv hur stort köputrymme ni vill ha. Ni kan när som helst lösa hela lånet och är inte bunden till en viss tid. Köp mot delbetalning över 10.000 kr kommer att verifieras av Billmate med ett telefonsamtal innan leverans, allt för att minska bedrägeririsken. Delbetalning finns för belopp på 2.990 kr och uppåt. För mer information klicka här.

 

Fakturering

Via eFinance (Billmate) kan vi nu erbjuda fakturering för företag, myndigheter och privatpersoner, betaltiden är 14 dagar, avgiften är 35 kr. Fakturaköp över 10.000 kr kommer att verifieras av Billmate med ett telefonsamtal innan leverans, allt för att minska bedrägeririsken. Vid försenad eller utebliven betalning utgår påminnelseavgift om f n 60 kr samt dröjsmålsränta. Övriga krav för att få handla mot faktura innefattar; Ingen betalningsanmärkning. Mantalsskriven i Sverige sedan minst 36 månader tillbaka. Minst 18 år. Stadigvarande inkomst av tjänst. En årsinkomst överstigande 120 000 kr. För mer information klicka här.

 

Direktbetalning

Genom Trustly kan vi erbjuda direktbetalning via er internetbank, detta är ett väldigt snabbt och smidigt sätt att betala er order direkt i samband med orderläggning, alla de större bankerna stöds.

 

Orderinformation

Handla Digitalt accepterar orderläggning endast via webbshopen. Produkter säljs uteslutande via postleverans. Alla ordrar är bindande, oavsett valt betalsätt, detta innebär att ordern administreras och hanteras samma dag vi tar emot den. Ordrar makuleras inte per automatik även om leveransen drar ut avsevärt på tiden, makulering av order måste ske via telefon eller e-post. Personer under 18 år skall ha målsmans tillstånd innan köp. Falskbeställningar eller beställningar med avsikt att skada företagets verksamhet kommer att polisanmälas och följas upp. IP-loggar sparas i utredningssyfte.

 

Priser

Priser vid beställningstillfället gäller även vid leveranstillfället, oavsett om priserna i prislistan sjunkit eller stigit under leveranstiden. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms (25%). Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i prislista. Priser / produktinformation på hemsidan gäller alltid i första hand och före andra (gamla / inaktuella) priser på tex. Blocket, i webannonser, tidningar, etc.)

 

Support

Handla Digitalt erbjuder fri produktsupport via e-post och telefon efter förmåga. För mer djupgående teknisk support hänvisar vi dock till respektive tillverkare, generalagent. Manualer är på engelska om inte annat anges.

 

Kakor (cookies)

En kaka är en liten textfil som webbplatsen ni besöker begär att få spara på er dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller kakor
  • vad dessa kakor används till
  • hur kakor kan undvikas

www.handladigitalt.se nyttjar kakor för att:

  • Spara kundkorgens innehåll mellan sidvisningar/besök
  • Spara tidigare sidvisningar för att påverka framtida sidvisningar
  • Presentera kunden med innehåll i viss ordning eller efter vissa kriterier
  • Komma ihåg användaren mellan besök
  • Samla generell besöksstatistik

Vill ni inte acceptera kakor kan er webbläsare ställas in så att ni automatiskt nekar till lagring av kakor eller att ni informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

 

Sekretess

Handla Digitalt skyddar era personliga uppgifter och använder den information ni lämnat till oss enbart för att genomföra våra leveranser till er. Handla Digitalt delar inga personuppgifter kunden lämnar ifrån sig till tredje part. Detta innefattar personuppgifter såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer, varor eller tjänster ni köpt såväl som uppgifter om ert besök på vår site, detta innefattar bla. ip-adress, webbläsarversion, operativsystem, webadress som dirigerade er till vår site, datum och tidpunkt etc. Handla Digitalt medverkar ej till att skicka så kallad SPAM. Som kund till oss kan ni få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation ni initierat. E-postutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer ej.

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya lag för personuppgifter i kraft. Nämligen GDPR. Dataskyddsförordningen (GDPR) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Handla Digitalt har som målsättning är att våra kunder ska känna sig helt trygga med hur vi hanterar personuppgifter och har därför en uppdaterad integritetspolicy som du kan läsa mer om här.

Integritetspolicy

 

 

Reklamation / Garanti

För att åberopa att vara är felaktig skall företagskund reklamera till Handla Digitalt omgående, dock senast inom 30 dagar efter fakturadatum. Privatperson har att reklamera fel/skada inom skälig tid efter att felet upptäcktes, synligt fel/skada skall reklameras till kundtjänst omgående. Transportskada skall reklameras inom skälig tid. Observera att om åverkan gjorts på produkten i fråga eller på tillbehör så förverkas rätten till reklamation och garanti. Detta kan vara om man slipat, borrat eller på annat sätt förändrat/modifierat/öppnat/plockat isär produkten. Vid åberopande av garantireparation/garantiutbyte av produkt fungerar kvitto eller faktura som garantibevis. Vid reklamation i övrigt hänvisas till konsumentköplagens/köplagen och distansavtalslagens bestämmelser. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Handla Digitalt vara betald samt kopia på kvitto eller faktura medfölja, jämte en kort redogörelse av felet (följebrev). Vid mottagande av en vara som visar sig felaktig/defekt så skickar Handla Digitalt ut en returfraktsedel, ett följebrev med felbeskrivnng skall alltid inkluderas av kund vid återsändande. Endast detaljer som direkt hör till en produkt (som ingick i originalkartongen från tillverkaren) skall inkluderas vid en retur, allt annat skall plockas bort. Returer skall helst återsändas med originalförpackning inkluderad och vara väl förpackade i ett av posten godkänt emballage. Returer skall alltid förpackas i en större skyddande kartong, originalkartongen är ej ett godkänt emballage. Reklamationen är godkänd först när Handla Digitalt mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor. Alla returer skall skickas med Posten (utan undantag) detta för att paketen skall hamna på vår postbox. Transportskada skall på ankomstdagen anmälas till Posten Logistik på telefon 0771-333310 samt till Handla Digitalts kundservice. Alla Handla Digitalts produkter omfattas av minst 1 års garanti. Handla Digitalt lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade. Garantitiden förlängs inte till följd av att Handla Digitalt avhjälper fel i, eller företar omleverans av en produkt, utan räknas alltid från intitialt köpedatum. I de fall där tillverkare lämnar en garantitid längre än 1 år specificeras detta i produktinformationen för respektive artikel. Kvitto eller faktura fungerar som garantibevis och skall sparas. Normal tidsåtgång för garantireparation eller annan garantiåtgärd är ca 6-10 veckor, denna tid är inget vi kan påverka då det innefattar engagemang av både grossist och tillverkare, tidsåtgången styrs av arbetsbelastningen hos tillverkare vid den aktuella tidpunkten. Det kan vara lämpligt att invänta lågsäsong innan man returnerar en vara för service.

 

Ångerrätt / Avbokning

För vara vars originalförpackning ej skadats eller förstörts accepterar Handla Digitalt ångerrätt under 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. För kunder utanför Sverige men inom EU är ångerrätten 7 dagar. För vara där förpackning skadats, förstörts, saknas eller ej går att återställa till nyskick, eller om varan använts / brukats / monterats gäller ej ångerrätt. Ångerrätten gäller ej om förpackning med mjukvara, programvara är bruten. För att ångerrätt skall kunna tillämpas måste produkten vara i väsentligen oförändrat skick, vilket även innefattar; originalkartong, väskor, manualer, mm. En produkt som repats eller uppvisar synliga lackskador är ej längre att betrakta som i väsentligen oförändrat skick, då sådan vara ej kan återställas till originalskick, varvid ångerrätt ej gäller. En produkt eller delar av densamma får ej ha plockats isär eller på annat sätt, i strid med tillverkares/manuals/säljares rekommendationer modifierats/skruvats eller delats upp. En produkt får ej användas utomhus i skog och mark om ångerrätt skall kunna åberopas, produkten får endast försiktigt undersökas inomhus och skall sedan packas ner och återsändas i nyskick. Ångerrätt är ej tillämplig för företag. Ångerrätt/avbokning gäller ej för specialbeställda eller specialtillverkade varor. Ångerrätt tillämpas i enlighet med distansavtalslagen och konsumentköplagen. Vid ångrande av köp skall Handla Digitalts kundservice först kontaktas innan något returneras, varvid ett returnummer och ett godkännande av återsändandet skall erhållas. Vid återsändandet av varan skall en kopia på kvitto eller faktura medfölja samt en beskrivning om önskad åtgärd (tex. återbetalning, utbyte). Vid byte av större varor (kikare, kikarsikten, tubkikare) debiteras fraktkostnad 100 kr för paket, 69 kr för brev (fraktfritt gäller endast vid första inköpet). Alla försändelser skall skickas med Posten (utan undantag) detta för att paketet skall hamna på vår postbox för snabbare hantering. Produkten skall vara väl förpackad i ett av posten godkänt emballage, företrädesvis det den levererades i. Returfrakt står kund för. Produkten bör returneras via ett sådant fraktsätt att den är spårbar, dvs. som REK-brev, MyPack, DPD, ingen ersättning utgår från Posten vid borttappade oförsäkrade försändelser, tex. brevleveranser. Handla Digitalt skickar inte ut / tar inte hem varor för "testning" eller utprovning, exempelvis där kund beställer flera varor och sedan skickar tillbaka dem man "inte behöver". I de fall där kund mottagit en defekt / skadad eller felaktig produkt står Handla Digitalt för returfrakten, i ett sådant fall skall en retursedel begäras av kund. Återbetalning sker när Handla Digitalt mottagit och undersökt / kontrollerat varan och funnit den vara återsänd i enlighet med ovanstående villkor.

 

Leveranstid / Leveransförsening

Kund har rätt att häva / frånträda köp om han / hon inte godkänner ny föreslagen leveranstid vid eventuell försening. Vi informerar alltid kund då order mottas rörande eventuell leveransförsening, eller i de få fall där vara försenas väsentligt (efter det att manuell orderbekräftelse skickats ut) så meddelas detta via e-post. Har kund betalat i förskott och vill häva köp pga. försenad leverans återbetalar vi beloppet omgående. Angivna leveranstider på artiklar som normalt lagerförs av grossist, dvs. fjärrlager (och ej finns i vårt lokala lager) är uppskattade tider och anger hur lång tid det normalt brukar ta att leverera en sådan artikel, den uppskattade leveranstiden är ej en garanti eller ett löfte, utan endast en uppskattning. En artikel kan (i sällsynta fall) hinna ta slut hos grossist innan vi hinner lägga order, även om status står som "finns på fjärrlager" på hemsidan, detta då lagerstatus kan förändras snabbt. Likaså kan artiklar som finns på lokalt lager i sällsynta fall hinna ta slut (om tex. flera ordrar inkommer på kort tid under helg eller natt) det kan förekomma lagerfel, eller en artikel kan av annan anledning inte levereras inom uppskattad leveranstid. I dessa fall informeras kund om uppkommen försening, kund kan välja att makulera sin order eller fortsätta vänta på leverans. Vi reserverar oss för sådana situationer. Handla Digitalt ansvarar inte för förseningar hos grossist, speditör, tull eller annan inblandad part, som kan göra att en leverans drar ut på tiden. Är det viktigt att få en viss produkt levererad innan ett visst datum, får man som kund tydligt ange det i kassan i meddelandefältet eller maila / ringa oss och informera om det. Handla Digitalt garanterar inte att alla produkter på hemsidan alltid, vid varje givet tillfälle är tillgängliga, en artikel kan ta slut, störningar i produktion / flöde hos tillverkare / grossist kan förekomma, etc. Vi rensar regelbundet bort artiklar som inte går att få tag i eller är utgångna / otillgängliga. Vi reserverar oss för slutförsäljning av kampanjvaror / demoprodukter, där det endast finns ett begränsat antal till det angivna priset. 

 

Outlösta Paket

För outlösta / avbrutna försändelser och paket debiteras 500 kr för att täcka postens avgifter för; frakt, returfrakt, emballage, samt administrativa kostnader. Avgiften faktureras i efterskott. Sker inte betalning inom utsatt tid vidarebefordras kraven till inkasso. Att ett paket blir försenat någon eller några dagar i postens hantering / leverans är inte en godtagbar grund att välja att inte hämta ut det, låta det gå i retur, strunta i sin order. 

 

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses som påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 

Övrigt

Allt innehåll på www.handladigitalt.se, www.handladigitalt.com är copyrightskyddat © 2005-2019 och tillhör Handla Digitalt i Umeå AB, materialet får ej kopieras, överlåtas eller på annat sätt olovligen spridas. Vid tvist har Handla Digitalt som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut. Alla bilder/video/data är illustrationer/uppskattningar och behöver inte nödvändigtvis återspegla varans utseénde eller funktion, bilder/video/data är till för att ge en generell uppfattning över hur varan används/fungerar/är beskaffad. Mindre diskrepanser i varas utseende, design, tekniska data, medföljer, kan förekomma. Vid eventuella skillnader mellan produktinformation på Handla Digitalts hemsida och i tillverkares manual, så skall i första hand informationen på Handla Digitalts hemsida gälla. Handla Digitalt reserverar sig för eventuella felaktigheter i innehåll och prislista.

Din varukorg

Varukorg (0)