Din varukorg

Varukorg (0)

Kulgevär

Hos Handla Digitalt hittar du ett brett sortiment av kulgevär för jakt och sportskytte från kända tillverkare så som Howa, CZ, Fabarm och Anschütz etc. Oavsett om du söker ett brytvapen, en cylinderrepeter eller halvautomat så hittar du en modell hos oss på Handla Digitalt. Utöver det hittar du här både vapendelar och vapentillbehör och behöver du något för vård och service av ditt vapen har vi även det.

Kulgevär & Kulvapen

Kulgevär har en pipa med invändiga räfflor (spår) som bildar spiraler inuti pipan. Det är detta som ger den avlossade kulan en snurrande rörelse. Kulgevärets kaliber är ett mått, vanligtvis i tum, på diametern på piphålet, t.ex. .22, .270, .308. När man skriver ut kalibern så anger man den med en punkt före sifferkombinationen, tiondelar, hundradelar och tusendelar av en tum. Men när man handlar ammunition talar man istället om: .22: (kaliber tjugotvå) .30-06: (kaliber trettio noll sex) .223: (kaliber två tjugotre) .300: (kaliber trehundra). Ofta är en kaliber starkt förknippad med ett visst varumärke av kulvapen, såsom t.ex. Remington, Winchester eller Weatherby: .223 REM, .270 WIN, .300 WBY. Även om ammunition har samma siffror i benämningen, är ammunitionen inte utbytbar, eftersom patronerna har en annan form. Exempelvis: .300 Savage och .300 WIN MAG. Vilken typ av vilt som jagas, eller vilken typ av aktivitet som skall bedrivas avgör vilken kaliber och vilket kulvapen som är lämpligast.

 

Kulgevär Komfort

En viktig faktor att ta hänsyn till. En bra rådgivare hjälper dig att hitta ett kulvapen som du är bekväm med att använda under de specifika förhållandena för ditt skytte. Här är tre saker att tänka på när du väljer ett kulgevär, eftersom de kan påverka din komfortnivå. Vikt: ju tyngre kulvapen desto mindre rekyl kommer du att känna, men desto jobbigare blir det att bära bössan om du går långa sträckor på din jakt. Välj ett kulvapen vars vikt du är bekväm med. Längden på stocken: för bättre stabilitet vid avfyrning måste gevärsstocken anpassas för dig. Vilket är det bästa Kulgeväret? Vilket som är det bästa kulvapnet, beror på olika faktorer såsom typ av vilt, jaktmiljö och skyttepreferenser. Kalibrar som .270 Winchester och .30-06 Springfield är mångsidiga och passar för olika vilt. I slutändan är det bästa kulgeväret det som passar just dina individuella behov. Att samråda med erfarna jägare eller vapenexperter kan hjälpa till att skräddarsy valet av kulgevär för dina specifika jaktkrav.

 

Varianter av kulgevär

Kulvapen av typen bygelrepeter (lever action rifle). När Benjamin Tyler Henry uppfann världens första praktiska kulvapen i form av bygelrepetern 1860, började en revolutionerande ny tidsålder inom skjutvapenteknik. Henrys 1860 bygelrepeter gav en enda man eldkraften hos ett dussin skyttar beväpnade med mynningsladdare och dess prestanda på fältet cementerade bygelrepetermekanismen (lever action) som USA:s och världens mest banbrytande bidrag till utvecklingen av kulvapen. Idag är Henry Repeating Arms världens ledande tillverkare av bygelrepeter gevär och en av de fem främsta gevärstillverkarna i USA. Många anser att bygelrepetern är kulvapnet och symbolen för Vilda Västern, för nybyggarna och för friheten. Den unika mekanismen har dock vissa nackdelar, särskilt jämfört med kulgevär av typen cylinderrepeter. Den inre mekanismen i en bygelrepeter är mer komplex än hos en cylinderrepeter och vapnet är svårare att demontera och rengöra. Det faktum att magasinet har en rörformad design begränsar också ammunitionen som kan användas. Mycket av dagens ammunition har en spetsig kula. När den laddas i ett rörformigt magasin, vilar kulans spets under fjäderspänning mot tändhatten för nästa skott. Oavsett vad en skytt har för behov finns det kulvapen för att möta utmaningen. De halvautomatiska och automatiska kulgevären kan leverera maximal eldkraft med utmärkt noggrannhet. Om extrem noggrannhet behövs för tävlingsskytte eller långdistansjakt, är ett cylinderrepeter kulgevär det bästa valet. Slutligen, om en bygelrepeter tilltalar en skytts känsla av äventyr, finns många fina vapen tillgängliga på marknaden.

 

Kulgevär av typen cylinderrepeter (Bolt-action rifle)

Bolt action gevär eller cylinderrepeter kulgevär, har en typ av mekanism som var nyckeln till utvecklingen av det verkligt effektiva repetergeväret. Mekanismen kombinerar slagstiftet, en fjäder och en utkastare alla inrymda i ett låsblock. Det fjäderbelastade slagstiftet glider fram och tillbaka inuti bulten, som i sig utgör slutstycket. Bulten flyttas fram och tillbaka och delvis roteras i kammaren, av ett utskjutande handtag med en rund knopp. En eller flera klackar på bultens fram- eller baksida (eller vid båda) passar in i slitsar i kammaren och håller låsbulten stadigt på plats mot basen av patronkammaren när geväret ska avfyras. När bulten trycks framåt trycker den in en patron i kammaren och spänner avtryckaren. Avtryckaren släpper den fjäderdrivna slagstiftet inuti bulten. Efter avfyrningen tar utkastaren på bultens huvud bort den förbrukade patronen och matar ut den. Bulten flyttar en ny patron från magasinet och upprepar processen.

Ett cylinderrepeter gevär är en av de mest exakta och pålitliga gevärstyperna, eftersom allt styrs manuellt av jägaren. Då en cylinderrepeter är 100% manuell är den också den långsammaste att ladda om, och många jägare måste öva mycket för att bemästra omladdningen utan att tappa viltet ur sikte. Ett cylinderrepeter kulgevär kommer också ha en fördel då det lämpar sig för alla typer av jakt och inte bara drevjakt. Både tävlings- och storviltsjägare har en sak gemensam: båda använder cylinderrepeter gevär. En cylinderrepeter kan inte avfyra flera skott lika snabbt som halvautomatiska gevär, men när extrem noggrannhet spelar roll är svaret en cylinderrepeter. Ett cylinderrepeter kulgevär har en fast eller justerbar kolv och erbjuder en mycket säker och stabil skjutplattform. Kulvapen av typen cylinderrepeter med större kaliber har ett internt magasin. Geväret laddas genom att föra bulten helt till det bakre öppna läget. Skytten placerar sedan patroner i det öppna slutstycket och trycker ner dem i ett fjäderbelastat magasin. De flesta skyttar föredrar den förbättrade siktbilden som den fasta optiken hos ett kikarsikte ger dem. Kikarsikten finns i många olika förstoringar vilket gör att en jägare tydligare kan identifiera ett avsett mål.

 

Kulgevär av typen Rakrepeter (straight pull repeater rifle)

Medan kulgevär av typen rakrepeter har funnits i över 100 år, har de inte nått fram till amerikanska jägare och skyttar i lika stor utsträckning som till europeér. Vad är ett rakrepeter kulgevär? En rakrepeter har bara två rörelser för att ladda om -- dra bulthandtaget bakåt och tryck det sedan framåt för att stänga. Detta är den primära skillnaden mellan ett rakrepeter kulgevär och ett cylinderrepeter gevär. En konventionell cylinderrepeter har fyra rörelser för att ladda om – lyft upp bulthandtaget, dra tillbaka, skjut framåt, tryck ned bulthandtaget för att stänga. Funktionen på en rakrepeter är mer effektiv och enklare, samtidigt som den minskar rörelsen på vapnet och håller skytten kvar på målet. Vad är fördelen med rakrepeter kulgevär? Snabbhet och effektivitet. Ett kulgevär med rakt drag kombinerar precisionen hos ett traditionellt cylinderrepeter gevär, med enkelheten och snabbheten att ladda om. Att välja ett kulgevär med bara två rörelser för att manövrera bulten gör att en skytt lättare kan stanna kvar på målet och skjuta flera snabba skott i följd, ibland på flera mål.

I snabba jaktsscenarier eller driven jakt kan en jägare ha möjlighet att fälla två djur om de kan skjuta snabbt. Under olyckliga omständigheter kan en jägare skadeskjuta ett djur, men innan det skadade djuret springer utom synhåll kan ett snabbt uppföljningsskott rädda jakten. Ett uppföljningsskott kan även behövas vid jakt på stort och/eller farligt vilt för att säkerställa att viltet nedläggs. Ett rakrepeter kulgevär minskar de rörelser som krävs för att ladda om med 50% och eliminerar fler möjligheter till mänskliga fel. En rakrepeter fungerar i huvudsak på samma sätt som en cylinderrepeter förutom att vridmomentet tas bort från ekvationen. Du drar tillbaka bulten och trycker den framåt för att ladda ett nytt skott, en metod som är mycket snabbare och mer mekaniskt effektiv. Genom att förenkla rörelsen som behövs för att ladda om, blir det mindre störningar inför målet och jägaren kan lättare hålla sig på målet under omladdning. En nackdel med rakrepeter kan vara tillförlitligheten eftersom matningen och kammaren ibland inte är lika smidig som på en vanlig cylinderrepeter. För att undvika detta, använd ammunition av hög kvalitet.

 

Halvautomatiska Kulgevär (semi-automatic weapons)

Det halvautomatiska kulgeväret och jaktvapnet erbjuder en överlägsen skjuthastighet, eftersom vapnet laddas om utan någon annan rörelse än trycket på avtryckaren. Av samma anledning kräver det en hel del vaksamhet från användarens sida. Det här är inte mekanismen att välja om du precis har börjat bli bekant med skjutvapen. Det halvautomatiska kulgeväret utför hela omladdningsproceduren för jägaren, vilket tillåter jägaren eller skytten att helt fokusera på målet och processen att identifiera, sikta och skjuta. Eftersom det halvautomatiska kulvapnet har några ytterligare delar som är interna i geväret som också rör sig vid avfyrning, har geväret något mindre precision än andra gevärstyper. För snabbhet och målförvärv finns det dock inget som slår ett halvautomatiskt kulgevär. En nackdel med att använda ett halvautomatiskt kulgevär kan vara de lagliga restriktionerna i ditt land, i vissa länder är de helt förbjudna, medan de flesta andra länder infört strikta regler för magasinkapacitet som begränsar mängden ammunition du kan ladda. Vanligtvis är siffran runt 3-5 skott, vilket inte borde utgöra något problem för den ansvarige jägaren.

 

Funktion halvautomatiska kulgevär

I slutet av pipan monteras ofta en mynningsbroms. När vapnet avfyras omdirigerar mynningsbromsen de heta gaser som lämnar pipan i specifika riktningar för att minska mynningsflamman och rekylen. Mynningsbromsen är konfigurerad så att de heta gaser som lämnar pipan blandas med svalare luft, vilket begränsar mynningsflamman.

Handskyddet täcker den bakre delen av pipan. Handskyddet omger pipan så att skytten kan ha ett halkbeständigt grepp som skyddar skyttens hand från den heta pipan.

Bärhandtaget, när det finns, är placerat på toppen av vapnet bakom handskyddet. Som namnet antyder gör bärhandtaget att vapnet kan bäras med en hand.

Laddhandtaget är placerat bakom bärhandtaget, strax under siktet och används för att ladda vapnet. Om du drar detta handtag bakåt och släpper det, laddas vapnet genom att ladda en patron i avfyrningskammaren.

Både det främre och bakre siktet är justerbara. På skjutbanan kallas denna justering vanligtvis att man nollställer vapnet, eller "skjuter in" vapnet.

Under bärhandtaget finns en rektangulär öppning som kallas magasinsbrunn, avsedd att ta emot ett laddat magasin. En magasinspärrknapp, finns på baksidan av magasinsbrunnen. Denna knapp frigör ett låst magasin från vapnet så att det kan bytas ut och låser det nya magasinet på plats.

Bakom magasinsbrunnen finns bultspärrspaken. Denna låser tillbaka bulten i öppet läge efter att sista skottet i magasinet avfyrats. När ett nytt magasin har laddas trycks bultspärren ned, släpper bulten och stänger vapnets avfyrningskammare.

 

Kulgevär AR-15 plattformar

Är bland de mest populära kulvapen och jaktvapen som säljs. De är dagens moderna sportgevär. AR i "AR-15" gevär står för ArmaLite, efter företaget som utvecklade det på 1950-talet. "AR" står inte för "assault rifle" eller "automatic rifle". AR-15 och andra halvautomatiska gevär är inte "attackvapen" eller "attackgevär". Ett automatgevär är helautomatiskt - ett maskingevär. Automatiska skjutvapen har varit strängt begränsade från civilt ägande sedan 1934. AR-15 och andra typer av halvautomatiska gevär kan se ut som militära vapen, som till exempel M-16, men fungerar som andra halvautomatiska civila sportvapen och skjuter bara ett skott med varje tryck på avtryckaren. Sedan 1800-talet har civila sportskyttegevär utvecklats från sina militära föregångare. Dessa gevärs noggrannhet, tillförlitlighet, robusthet och mångsidighet tjänar målskyttar och jägare väl. Kalibrar inkluderar .22 LR, .223 Rem (5.56 x 45 mm), 6.8 SPC, .308 Win, .450 Bushmaster och ett dussintal andra. Pistolkalibrar som 9 mm, .40 S&W och .45 ACP finns också tillgängliga. Det finns till och med versioner av .410 hagelgevär. Dessa gevär används för många olika typer av jakt, från skadedjur till storvilt. De används för målskytte och tävlingsmässigt i de internationella sportskyttetävlingarna. Kulgevär av AR-15-stil är inte mer kraftfulla än andra jaktvapen av samma kaliber och kommer i de flesta fall i kalibrar som är mindre kraftfulla än vanliga jaktpatroner för storvilt som 30-06 Springfield och .300 Win. Magnum. Halvautomatiska kulvapen i AR-15-plattformen är modulär. Ägare gillar att kunna anpassa skjutvapnet för att passa sina lagliga behov.

 

CZ Kulgevär

En inkörsport till den fascinerande världen av jaktvapen och målskytte. De är ett oersättligt träningshjälpmedel, såväl som ett effektivt jaktverktyg och för sportskytte. Dessa anses vara de traditionella egenskaperna hos långa skjutvapen som använder rimfire ammunition, så kallade rimfire gevär. Modeller från CZ har fungerat som utmärkta exempel i mer än 70 år. Det bästa beviset på deras framgång är de miljontals nöjda kunder och fans runt om i världen, tillsammans med det faktum att CZ anses vara en global standard inom detta segment. Ryggraden i dess nuvarande sortiment är CZ 457 cylinderrepeter serien, som tillför många enastående funktioner. CZ 457-serien följs tätt av den ursprungliga CZ 512 halvautomatiska rimfire-serien. sedan 1937 har Ceska Zbrojovkas eller CZ som de är mer kända, tillverkat kulgevär vid skjutvapenfabriken i Uhersky Brod och historia skapades. I denna fabrik har CZ byggt skjutvapen med fokus på kvalité, tillförlitlighet och noggrannhet. Tillverkning och försäljning av CZ-gevär till över 100 länder har skapat ett bestående förtroende på den internationella och inhemska marknaden. CZ centrefire gevär har en fantastisk historia som skapats under årtionden. Dessa kulvapen är alla byggda på decennier av strikt kvalitetskontroll. Denna strikthet har resulterat i arvet av kvalitet, noggrannhet och valuta för pengarna. CZ550 och den nyare CZ 557 är båda bevis på detta "värde för pengarna".

 

Hera Arms Kulgevär

Grundades i Tyskland 2008 av Thomas Nöth. Redan efter två framgångsrika affärsår kunde vi expandera till såväl den europeiska som den amerikanska marknaden. 2010 döptes företaget om till GmbH. 2016 grundades HERA LLC i Salt Lake City, Utah. Bearbetningen av våra produkter sker till ca 80% i vår produktionshall i Triefenstein. Tillverkning av kulgevär och montering av olika komponenter sker också på vår plats i Triefenstein. Cirka. 20% av bearbetningsproduktionen, främst inom området rotationsskärning, utförs av en av våra produktionspartners i Kreuzwertheim. Tyska tillverkaren Hera Arms gjorde sig ett namn genom att erbjuda ett gediget och omfattande lager av specialtillverkade delar, magasin, tillbehör samt kompletta skjutvapen på den europeiska och globala marknaden. Heras produkter koncentrerar sig huvudsakligen på AR15/M4-plattformen, både på delar/tillbehörssidan och kompletta vapen. De olika halvautomatiska gevären i kaliber .223, 9 mm och .308. Hera Arms H7 chassisystem för Remington 700, modernt, elegant och lätt.

 

Howa Kulgevär

HOWA 1500 är legendariska för sin precision och perfektion. Varje Howa gevär från slagstift till pipa är perfekt designad, kvalitetsbearbetad, utrustad med höga toleranser och allt i ett överlägset hammarsmitt härdat stål. Alla Howas kulgevär är utrustade med enastående tekniska funktioner och innovationer. HOWA 1500 är några av de mest sålda cylinderrepetergevären idag och företag som Remington, Ruger, Mossberg, Winchester och till och med CZ-USA kommer sannolikt att förvånas. Det japansktillverkade Howa har inte samm kända varumärke som de större amerikanska (eller tjeckiska) tillverkarna, men presterar på en fantastisk nivå – till den grad att vissa vapenskribenter har kallat Howa 1500 för det mest underskattade geväret som tillverkas idag. Howas cylinderrepeter gevär är inte precis nytt – inte heller är dess design helt originell. De första Howa-gevären var baserade på Sako centerfire cylinderrepeter och för närvarande är M1500 en av bara tre storkaliber cylinderrepeter gevär som tillverkas i Japan - de andra två är Browning Arms Companys AB3 och X-Bolt plattformar. Med tanke på det faktum att Howa 1500 faktiskt är det enda riktiga japanska cylinderrepeter geväret på världsmarknaden idag.

Din varukorg

Varukorg (0)