Din varukorg

Varukorg (0)

Avståndsmätare

Avståndsmätare kan med fördel användas vid aktiviteter såsom; golf, jakt, sportevenemang, etc. Mätning sker med en laserimpuls som är osynlig och ofarlig för ögat, mätområdena ligger på 5-3000 meter, med en noggrannhet ned till 0,5 meter. Kända och rekommenderade tillverkare av avståndsmätare är Bushnell, Nikon, Zeiss, Vortex. Många avståndsmätare har lutningskompensation och vinkelmätning som ger ett äkta flygavstånd till målet, tex. ARC. Vikten för en avståndsmätare ligger normalt på mellan 170-1500 gram, de tyngre har ofta dubbla okular och fungerar i praktiken som en binokulär kikare. Många avståndsmätare har fina digitala menyer och valbara riktmedel.


Avståndsmätare & Lasermätare


Funktion

Avståndsmätare (lasermätare) skickar en osynlig laserpuls som reflekteras på avlägsna objekt med en enkel knapptryckning, laserstrålen är ofarlig och ögonsäker. Den digitala klockan i avståndsmätaren mäter sedan tiden det tar för strålen att studsa tillbaka och räknar utifrån detta ut avståndet till objektet med en noggrannhet ned till ± 0.5m. Hela processen går väldigt snabbt och beräkningen tar, tack vare den mycket avancerade digitala elektroniken, mindre än en sekund. Många lasermätare är helt vatten- och imtäta och fungerar även bra under mindre gynsamma förhållanden. Förstoringen ligger på 6x-8x och vikten är runt 200-500g. I de flesta avseenden fungerar avståndsmätaren som en vanlig kikare och kan tack vare utformningen enkelt skötas med en hand.

Mätmoråde

På riktigt stora föremål kan mätavståndet vara så stort som 1500m och ända upp till 4000m på toppmodellerna. Större föremål kan mätas effektivare då det är lättare att få en riktig "träff" på dessa, samma sak gäller för solida objekt, tex. en stor sten, en trädstam eller liknande. Solida plana objekt som tex. en stor vägskylt ger maximal återreflektion och här kan man räkna med att nå 1500m på en avståndsmätare som skall klara detta avstånd. Yttre förhållanden såsom regn, snöfall, dimma kan förkorta det maximala mätbara avståndet. När det gäller golf så är det oftast inga problem att få en träff direkt på flaggan i alla fall upp till 225-250m, vissa avståndsmätare är dock bättre på att mäta avståndet till flaggen då rak med- eller motvind ligger på, i och med att träffytan reduceras en del, hit hör speciellt Bushnell's senaste tillskott, Bushnell PinSeeker samt Bushnell Elite.


Mätavstånd & Noggrannhet

Noggrannheten för en avståndsmätare ligger ofta ner till 1 meter eller 1 yard, de senaste modellerna, tex. Nikon Coolshot klarar dock ända ned till 0,5 och 0,1 meters noggrannhet på kortare mätavstånd. Normalt sett så kommer en mätning på ett längre avstånd att vara behäftad med större fel i noggrannheten, än en mätning på ett kortare avstånd, då lasern har lättare att reflekteras och fångas upp. Det maximala mätavståndet för avståndsmätare av idag ligger på ca 2500-3000 meter, det finns dock numera enheter som klarar betydligt längre avstånd också, Vortex är en tillverkare som har enheter som når 4000-4500 meter och till och med längre än så. För de flesta normala anvädningsområden, Jakt, Golf, Sport så räcker ett mätavstånd på 1000 meter gott och väl. Många golfmätare är helt enkelt begränsade till runt 500 meter, då det sällan finns något behov av att mäta avstånd längre än så. Dyrare avståndsmätare brukar ofta vara något mer exakta i sin mätning än billigare enheter.


Förstoring

Förstoringen hos en avståndsmätare avgör hur mycket närmare ett objekt upplevs vara. En avståndsmätare med en förstoring på 7x kommer att göra att ett föremål som är 700 meter bort ser ut att befinna sig på ca 100 meter. Avståndsmätares förstoring varierar men ligger normalt mellan 3x och 8x, det finns dock binokulära enheter från tex. Zeiss med förstoringar på mellan 8-10x. Normalt sett så är en förstoring på mer än 8-10x svår att använda då avståndsmätaren kan upplevas som skakig, man kan därför istället stativmontera en avståndsmätare med högre förstoring för att få en stabilare och exaktare mätning.

Objektivdiameter

En avståndsmätares objektivdiameter är storleken på glaslinsen i fronten av mätaren. Monokulära avståndsmätare för jakt eller golf har oftast en mindre objektivdiameter på 20-26mm för ett smidigt handhavande och en enkel funktion. Större binokulära avståndsmätare kan dock ha linsdiametrar i samma storlek som vanliga kikare, tex.Bushnell Fusion 10x42, Zeiss Victory 8x54, i dessa fall så får man både kikarens stora ljusinsamlande förmåga och samtidigt möjligheten att mäta avståndet till målet. Dessa enheter är ofta dyra, då konstruktionen och tekniken är rätt invecklad. Generellt kan sägas att en större linsdiameter ger en större ljusinsamlande förmåga och således bättre möjligheter att mäta tidig morgon och sen kväll, då ljuset är begränsat. En 7x26 mätare har ett objektiv på 26mm, vilket kan anses vara standard för monokulära avståndsmätare.


Ytbehandling

Ytbehandling av linser på en avståndsmätare varierar. De mer exkusiva modellerna från tex Zeiss har i flera fall samma ytbehandling som de bästa kikarna på marknaden. Tex. Zeiss LotuTech eller Bushnell RainGuard ytbehandling. Vilken typ av ytbehandling som används påverkar ljusgenomsläppet hos avståndsmätaren, en ytbehandling i flera lager av hög kvalitet, kan ge en ljusare och mer kontrastrik bild än en mindre påkostad sådan. Ytebehandlingen kan också avgöra hur linserna hanterar fukt, vattendroppar, smuts och damm. Många avståndsmätare i den högre prisklassen har en vattenavstötande och smutsavstötande ytbehandling, som förhindrar oljor och damm att få fäste.


Synfält

En avståndsmätares synfält varierar i första hand med förstoringen och objektivdiametern, en lägre förstoring ger ett bredare synfält i meter räknat på ett visst avstånd, tex. 1000 meter. Likaså ger en större objektivdiameter ett bredare och större synfält. För de monokulära, mer kompakta avståndsmätarna så är synfältet ofta begränsat, då det i första hand är avsedda för att "skjuta" lasern på ett särsklig objekt i fjärran. Binokulära avståndsmätare har ett bredare synfält tack vare större objektiv och ger i de flesta fall ett synfält som är fullt jämförbart med en fullstor kikare av samma typ. Har man behov av att använda avståndsmätaren även som en "kikare" så kan de binokulära modellerna, tex. Bushnell Fusion 1 Mile eller Vortex Fury HD 5000 10x42 Gen II vara bra alternativ. Dessa ger ett bredare synfält och en bättre möjlighet att panorerar större områden än de enklare avståndsmätarna för golf, som ofta är mer kompakta.


Ögonavstånd

Ögonavståndet hos en avståndsmätare fungerar på samma sätt som ögonavståndet för en kikare. Normalt ligger detta på ca 12-20mm. Har man glasögon så kan det vara värt att tänka på att vill man kunna använda glasögonen med avståndsmätaren så krävs det normalt minst ca 13mm ögonavstånd. Ofta kan man dock justera en eventuell (mindre) synavvikelse med dioptriratten som finns vid okulardelen av avståndsmätaren, och på detta sätt eliminera behovet av glasögon.

Väderskydd

De flesta avståndsmätare är vattenskyddade och imsäkrade, en del är kvävgasfyllda på samma sätt som kikare för att förhindra invändig imbildning. Särsklit de dyrare avståndsmätarna har ofta ett mycket bra vattenskydd och man kan utan att bara oroad använda dem i ihållande regn. För billigare avståndsmätare så varierar vattenskyddet, det är dock viktigt att vara medveten om att en vattenskada inte täcks av garantin om en avståndsmätare inte är rbubricerad som "vattentät", även "vattenresistent" innebär endast att mätaren klarar mindre fukt och reg och generellt inte skall brukas i våtare förhållanden, utan på bästa sätt skyddas från regn och väta.


Storlek & Vikt

En avståndsmätares storlek och vikt bestäms i första hand av objektivlinsens storlek, samt om det är en monokulär eller binokulär enhet, ju större lins/er desto tyngre och större avståndsmätare. Har man för avsikt att använda mätaren för golf eller jakt så är det oftast mera praktiskt med en avståndsmätare som rymd i en jackficka och snabbt och smidigt kan opereras med en hand. Dessa mätare ligger ofta på en mycket låg vikt, 150-300 gram och storleken är anpassad så att enheten enkelt kan hållas och skötas med en hand. Större avståndsmätare, är ofta binokulära enheter, kanske avsedda för bruk i fjällen, på havet, eller för stativmontering, har en större linsdiameter och dubbla okular (tuber) och väger då också ofta avsevärt mer, vikter på runt 1000 gram är inte ovanligt och en större deisgn är nödvändig för att elektronik och optik skall rymmas.


 
A. Mätsätt
  Scan
Med SCAN mode kan man panorera ett större område och automatiskt få kontinuerligt uppdaterade mätningar.
  Rain
Med den här inställningen kompenserar avståndsmätaren för avvikelser som kan uppkomma då mätningar genomförs i regn eller snöfall.
  Zip
Zip låter dig göra längre mätningar (över 150m) när andra saker finns i vägen såsom kvistar, grenar, buskar, etc.
  Reflector
Det här mätsättet ökar det maximala mätbara avståndet för objekt som är väldigt reflektiva.
Egenskaper:
B. Meter/Yards
Med en enkel knapptryckning väljer man mellan meter och yards.
C. Hårkors
Avståndet till objekt som finns inom hårkorset visas på displayen genom en knapptryckning.
D. Batteri Indikator
Visar batterinivån och blinkar när batteriet håller på att ta slut.
E. Reflektivitet
Visar hur reflektiv ytan som träffas av laserpulsen är.


Valbara Mätsätt

Standard med Automatisk SCAN:
SCAN mode ger dig möjligheten att panorera över ett större område på banan med kontinuerligt uppdaterade mätningar direkt på LCD displayen mellan dig och föremålet.
BullsEye:
Avsedd för mätningar på kortare avstånd. Kan med fördel användas när man vill mäta avståndet till mindre objekt med större föremål bakom eller runt om. BullsEye fixerar ett objekt och ignorerar allt annat.
Brush:
Föremål i förgrunden såsom buskar, kvistar, stenar kan ibland störa mätningar, med Brush mode så sovras dessa bort och endast föremålen i bakgrunden mäts.
PinSeeker:
Speciellt framtagen för att få ett exakt avstånd till flaggan, bakgrundsobjekt sorteras bort. När mer än ett föremål fångas av laserpulsen kommer det som är närmast att mätas. 

Slope±:
Modell 205103 mäter lutning, +/- 1 grad, och kompenserar avstånd, baserat på bollbana och vilken klubba man använder. Allt visas på LCD displayen.

Bushnell Elite 1500

Bushnell Elite 1500 lasermätare. Prestandamässigt identisk med PinSeeker 1500, men med en inriktning mer mot jakt och uteliv. Finns i kamouflagefärg och med lutningskompensation ARC (Angel Range Compensation) för en helt korrekt beräkning av kulbana och fallhöjd på olika avstånd. Elite 1500 har även BullsEye™ Mode, vilket ger en automatisk mätning av det närmaste föremålet, kan vara speciellt användbart då ett mindre föremål omges av många större. Ytterligare en nämnvärd egenskap för denna avståndsmätare är Brush™ Mode, vilket fungerar så att endast avståndet till bakgrundsobjektet mäts och buskar, kvistar och dylikt som ligger i vägen ignoreras. Standard SCAN mode ger en automatisk avläsning av landskapet vid panorering och uppdaterar kontinuerligt avståndet mellan dig och föremålet. Bushnell Elite 1500 finns också med inbyggd höjdmätare (Art nr. 205101) är 100% vatten/imtät och har även stativfäste som kan användas vid behov.

Bushnell Yardage Pro

Bushnell's kanske mest kända avståndsmätare, finns i många olika utföranden, Yardage Pro Legend, Yardage Pro Scout, Yardage Pro Sport, Yardage Pro Trophy. Med 4x till 8x förstoring, 600-900m mätområde. Modellen för dig som vill ha bästa pris/prestanda, många enheter godkända enligt USGA® standard för golfspel. Vattenskyddade och vattentäta lasermätare utmärkta för jakt, golf och friluftsliv.


Newcon LRM

Newcon är en världens ledande tillverkare av nattoptik, avståndsmätare, laserutrustning. Mätområdet går från 800m till 2500m. Många modeller har också den exklusiva möjligheten att bedömma hastighet på ett rörligt föremål, 5-500km/h ± 1km/h. Valbara riktmedel. Mycket prisvärda enheter med en robust och gedigen konstruktion, vattenresistenta.


Din varukorg

Varukorg (0)