Din varukorg

Varukorg (0)

Avståndsmätare

Avståndsmätare eller lasermätare kan med fördel användas vid nöjesaktiviteter såsom; golf, jakt, sportevenemang, etc. Mätning sker med en laserpuls som är osynlig och ofarlig för ögat, mätområdena ligger på 5-3000 meter, med en noggrannhet ned till ± 0,1 meter för vissa enheter. Kända och rekommenderade tillverkare av avståndsmätare är bla. Bushnell, Nikon, Vortex, Sig Sauer, Zeiss. Många avståndsmätare har lutningskompensation och vinkelmätning som ger ett äkta flygavstånd till målet, kallas t.ex. ARC. Vikten för en avståndsmätare ligger normalt på mellan 170-1500 gram, de tyngre modellerna har ofta dubbla okular och fungerar i praktiken som en binokulär kikare. Vissa avståndsmätare har belysta digitala menyer och valbara riktmedel. Ytterligare information

Avståndsmätare för Jakt & Golf

Avståndsmätare (lasermätare) skickar med en enkel knapptryckning en osynlig laserpuls som reflekteras på avlägsna objekt, laserstrålen är ofarlig och ögonsäker. Den digitala klockan i avståndsmätaren mäter sedan tiden det tar för strålen att studsa tillbaka och räknar utifrån detta ut avståndet till objektet med en noggrannhet ned till ± 0.1 m. Hela processen går mycket snabbt och beräkningen tar, tack vare den mycket avancerade digitala elektroniken, mindre än en sekund. Många lasermätare är helt vatten- och imtäta och fungerar även bra under mindre gynsamma förhållanden. Förstoringen ligger på 3x - 12x och vikten är runt 170 - 2000g. I de flesta avseénden fungerar avståndsmätaren som en vanlig kikare och kan tack vare utformningen enkelt skötas med en hand.

 

Mätområde

På riktigt stora föremål kan mätavståndet vara så stort som 1500m och ända upp till 4000m för toppmodellerna. Större föremål kan mätas effektivare då det är lättare att få en riktig "träff" på dessa då den reflektiva ytan är större. Samma sak gäller för solida objekt, tex. en stor sten, en trädstam eller liknande. Solida plana objekt, som en stor vägskylt ger maximal reflektion och här kan man räkna med att nå det maximala mätbara avståndet för avståndsmätaren. Yttre förhållanden såsom regn, snöfall, dimma kan förkorta det maximala mätbara avståndet. När det gäller golf så är det oftast inga problem att få en träff direkt på flaggan i alla fall upp till 175-250m, vissa avståndsmätare är dock bättre på att mäta avståndet till flaggen då rak med- eller motvind ligger på, i och med att träffytan reduceras en del.

 

Mätavstånd & Noggrannhet

Noggrannheten för en avståndsmätare ligger ofta på ner till 0,1 - 0,5m. Normalt sett så kommer en mätning på ett längre avstånd att vara behäftad med större fel i noggrannheten, än en mätning på ett kortare avstånd, då lasern har lättare att reflekteras och fångas upp. Det maximala mätavståndet för avståndsmätare idag ligger på ca 2500-4000 meter. För de flesta normala anvädningsområden, jakt, golf, sportaktiviteter så räcker ett mätavstånd på 1000 meter gott och väl. Många golfmätare är begränsade till runt 500 meter, då det sällan finns behov av att mäta avstånd längre än så. Dyrare avståndsmätare brukar ofta vara något mer exakta i sin mätning jämfört med billigare enheter.

 

Förstoring

Förstoringen hos en avståndsmätare avgör hur mycket närmare ett objekt upplevs vara. En avståndsmätare med en förstoring på 7x kommer att göra att ett föremål som är 700 meter bort ser ut att befinna sig på ca 100 meter. En avståndsmätare och dess förstoring varierar men ligger normalt mellan 3x och 8x, det finns dock binokulära enheter med förstoringar på mellan 8-12x. Normalt sett så är en förstoring på mer än 8-10x svår att använda då avståndsmätaren kan upplevas som skakig, man kan därför istället stativmontera en avståndsmätare med högre förstoring för att få en stabilare och exaktare mätning.

 

Objektivdiameter

En avståndsmätares objektivdiameter är storleken på glaslinsen i mm i fronten av enheten. Monokulära avståndsmätare för jakt eller golf har oftast en mindre objektivdiameter på 20-26mm för ett smidigt handhavande och en enkel funktion. Större binokulära avståndsmätare kan dock ha linsdiametrar i samma storlek som vanliga kikare, t.ex. Bushnell Fusion 10x42, Zeiss Victory RF 10x56, i dessa fall får man både kikarens stora ljusinsamlande förmåga och möjligheten att mäta avståndet till målet. Dessa enheter är ofta dyra, då konstruktionen och tekniken är invecklad. Generellt kan sägas att en större linsdiameter ger en större ljusinsamlande förmåga och således bättre möjligheter att mäta tidig morgon och sen kväll, då ljuset är begränsat. En 7x26 mätare har ett en objektivdiameter på 26mm, vilket kan anses vara standard för monokulära avståndsmätare.

 

Ytbehandling

Ytbehandling av linser på en avståndsmätare varierar. De mer exkusiva modellerna från t.ex. Sig Sauer, Newcon, Zeiss, Bushnell har i flera fall samma ytbehandling som de bästa kikarna på marknaden. Tex. Zeiss LotuTech eller Bushnell RainGuard ytbehandling. Vilken typ av ytbehandling som används påverkar ljusgenomsläppet och reptåligheten hos avståndsmätaren, en ytbehandling i flera lager av hög kvalitet, kan ge en ljusare och mer kontrastrik bild än en mindre påkostad sådan. Ytbehandlingen kan också avgöra hur linserna hanterar fukt, vattendroppar, smuts och damm. Många avståndsmätare i den högre prisklassen har en vattenavstötande och smutsavstötande ytbehandling, som förhindrar oljor och damm att få fäste.

 

Synfält

En avståndsmätares synfält varierar i första hand med förstoringen och objektivdiametern, en lägre förstoring ger ett bredare synfält i meter räknat på ett visst avstånd, t.ex. på 1000 meter. Likaså ger en större objektivdiameter ett bredare och större synfält. För de monokulära, mer kompakta avståndsmätarna är synfältet ofta begränsat, då dessa mätare i första hand är avsedda för att reflektera lasern på ett specifikt objekt i fjärran. Binokulära avståndsmätare har ett bredare synfält tack vare större dubbla objektiv och ger i de flesta fall ett synfält som är fullt jämförbart med en fullstor kikare av samma typ. Har man behov av att använda avståndsmätaren även som en vanlig kikare så kan de binokulära modellerna, tex. Bushnell Fusion eller Vortex Fury HD 5000 vara bra alternativ. Dessa ger ett bredare synfält och en bättre möjlighet att panorera större områden än enklare avståndsmätare för golf, som ofta är mer kompakta i utförande och funktion.

 

Ögonavstånd

Ögonavståndet hos en avståndsmätare fungerar på samma sätt som ögonavståndet för en kikare. Normalt ligger detta på ca 8-20mm. Har man glasögon så kan det vara värt att tänka på att vill man kunna använda glasögonen med avståndsmätaren så krävs det normalt minst 12-13mm ögonavstånd. Ofta kan man dock justera en eventuell (mindre) synavvikelse med dioptriinställningen som finns vid okulardelen på avståndsmätaren, på detta sätt eliminerar man behovet av glasögon.

 

Väderskydd

De flesta avståndsmätare är vattenskyddade och imsäkrade, en del är kvävgasfyllda på samma sätt som kikare för att förhindra invändig imbildning. Särskilt dyrare avståndsmätare har ofta ett mycket bra vattenskydd och man kan utan att behöva vara orolig använda dem i ihållande regn. För billigare avståndsmätare så varierar vattenskyddet, det är dock viktigt att vara medveten om att en vattenskada inte täcks av garantin om en avståndsmätare inte är rubricerad som "vattentät". "Vattenresistent" innebär endast att mätaren klarar mindre fukt och regn och generellt inte bör brukas i ihållande regn och / eller starkt fuktig miljö, utan bör på bästa sätt skyddas från regn och väta.

 

Storlek & Vikt

Storlek och vikt för en avståndsmätare bestäms i första hand utifrån objektivlinsens storlek och om det är en monokulär eller binokulär enhet. Ju större lins/er desto tyngre och större avståndsmätare. Har man för avsikt att använda mätaren i huvudsak för golf eller jakt så är det oftast mera praktiskt med en avståndsmätare som ryms i en ficka och snabbt och smidigt kan hanteras med en hand. Dessa mätare ligger ofta på en mycket låg vikt, 150-250 gram och storleken är anpassad så att enheten enkelt kan hållas och skötas med en hand. Större avståndsmätare, är ofta binokulära enheter, kanske avsedda för bruk i fjällen, på havet, eller för stativmontering, har en större linsdiameter och dubbla okular (tuber) och väger då också ofta mycket mer, vikter på runt 1000-2000 gram är inte ovanliga och ett större format är nödvändigt för att elektronik och optik skall rymmas.

 

Tilt Kompensation

PinSeeker avståndsmätare finns i två olika versioner, en med 'tilt compensation', en exakt beräkning av flygbana och vinkelkompensation, som ger ett äkta flygavstånd till flaggan, samt en "Tournament Edition" som är godkänd av USGA® standard för användande av avståndsmätare vid vissa golftävlingar. Båda modellerna använder Bushnell's patenterade RainGuard® system som förhindrar droppar att ansamlas på ytan av linserna och med intern LED diod belysning, för förbättrade mätningar vid lågljus.

 

Standard med Automatisk SCAN:
SCAN mode ger dig möjligheten att panorera en större yta, med kontinuerliga uppdateringar av avståndet, direkt på LCD displayen.

BullsEye:
Avsett för mätningar på kortare avstånd. Kan användas när du vill mäta avståndet till mindre föremål, men med större föremål bakom eller runtom. BullsEye fixerar ett objekt och ignorerar allt annat.

Brush:
Objekt i förgrunden så som buskar, grenar, stenar kan ibland störa mätningar. Brush mode korrigerar för detta och endast föremål i bakgrunden känns av och mäts.

PinSeeker:
Speciellt utformat för att få ett exakt mätavstånd till flaggan, bakgrundsobjekt ignoreras.

Slope ±:
Model 205103 mäter lutning, +/- 1 grad och kompenserar avståndet baserat på flygbana och val av klubba. Allt visas på LCD displayen.

 

Bushnell Avståndsmätare

Handla Bushnells robusta urval av avståndsmätare. Bushnell är namnet du kan lita på när du behöver noggrannhet, tillförlitlighet och robusthet i en lasermätare. Vi uppfann laseravståndsmätaren och har ägnat decennier åt att förbättra vår process. De helt nya Bushnell avståndsmätarna representerar nästa generations LRF. Med ett helt glasoptiskt system och en förbättrad LCD-skärm, erbjuder de nya avståndsmätarna upp till 2 gånger ljusare bildupplevelse. De nya Bushnell LRF:erna ger förbättrad ljustransmission för en ljusare och tydligare bild och förbättrar möjligheterna när det är som mest viktigt. Vi anlitade ett oberoende tredjepartsföretag - Gamma Scientific, för att mäta ljustransmission med en Model C-11 Spectroradiometer för att bevisa hur vi klarar oss i konkurrensen. Den uppmätta våglängden var 590 nanometer för att simulera skymning/gryning.

Det mänskliga ögat har sina begränsningar. Det har inte de nya Bushnell avståndsmätarna. Speciellt utformade för att förbättra det du ser, alla Bushnell lasermätare ger kraften hos en monokulär kikare i en laseravståndsmätare. Varje ny modell har som standard ett helt glasoptiskt system, en 40 % större objektivlins och är helt flerlagerbelagda så att ingen detalj går obemärkt förbi. Alla modeller har ett system med två linser; vanligtvis bara på dyrare modeller, tillsammans med en kraftfull laserdiod för ett längre, mer exakt avstånd. Med 6x förstoring och 2x ljustransmission är dessa nya modeller klart ljusare på alla sätt.

Bushnell Elite 1500 avståndsmätare (utgången). Prestandamässigt identisk med PinSeeker 1500, men med en inriktning mer mot jakt och uteliv. Finns i kamouflagefärg och med lutningskompensation ARC (Angel Range Compensation) för en helt korrekt beräkning av kulbana och fallhöjd på olika avstånd. Elite 1500 har även BullsEye™ Mode, vilket ger en automatisk mätning av det närmaste föremålet, kan vara speciellt användbart då ett mindre föremål omges av många större. Ytterligare en nämnvärd egenskap för denna avståndsmätare är Brush™ Mode, vilket fungerar så att endast avståndet till bakgrundsobjektet mäts och buskar, kvistar och dylikt som ligger i vägen ignoreras. Standard SCAN mode ger en automatisk avläsning av landskapet vid panorering och uppdaterar kontinuerligt avståndet mellan dig och föremålet. Bushnell Elite 1500 finns också med inbyggd höjdmätare (Art nr. 205101) är 100% vatten / imtät och har även stativfäste som kan användas vid behov.

Bushnell Yardage Pro (utgången). Bushnell's kanske mest kända avståndsmätare, finns i många olika utföranden, Yardage Pro Legend, Yardage Pro Scout, Yardage Pro Sport, Yardage Pro Trophy. Med 4x till 8x förstoring, 600-900m mätområde. Modellen för dig som vill ha bästa pris / prestanda, många enheter godkända enligt USGA® standard för golfspel. Vattenskyddade och vattentäta lasermätare utmärkta för jakt, golf och friluftsliv.

 

GPO Avståndsmätare

Marknaden för sportoptik har presenterat ett häpnadsväckande antal produkter, några dåligt tillverkade och några av spektakulär kvalitet, som säljs av både okända och väletablerade varumärken. Men under de senaste tio åren av global produktionsstandardisering och internationell ledning av teknisk expertis, har kvaliteten och den optiska förträffligheten hos många märken blivit liknande den hos europeiska premiummärken. När det gäller tydlighet och skärpa är skillnaden mellan mellanprisprodukter och högprisprodukter omöjlig att skilja för de flesta kunder. Prisskillnaden mellan dessa kategorier är dock dramatisk.

GPO tillhandahåller avståndsmätare och lasermätare designade och testade för att möta behoven hos användare från hela världen för alla deras observationsbehov. Vår RANGEGUIDE 2800 Laser Avståndsmätare representerar höjden av design, funktion och prestanda och ger utmärkt ljusöverföring, skärpa från kant till kant, närfokus och briljant färgåtergivning. Designmässigt ger RANGEGUIDE 2800 en unik och elegant design medan magnesiumhöljet ger maximal robusthet med minimal vikt. För att komplettera toppklassegenskaperna har vi inkluderat en laseravståndsmätare med en räckviddskapacitet på 2800 meter, vinkelavläsning såväl som temperatur. GPO avståndsmätare erbjuder den perfekta högkvalitativa observationsoptiken till ett oslagbart prisförhållande.

Elektronisk avståndsmätning är framtiden för alla sporter där avståndet är viktigt. GPO elektroniska avståndsmätare och rangefinders är utrustade med toppmodern elektronik och de finaste optiska komponenterna, vilket resulterar i produkter som helt enkelt överträffar konkurrenterna. Vår spektakulära livstids garanti är i världsklass och säkerställer att din investering alltid kommer att skyddas.

 

Leupold Avståndsmätare

När du behöver veta det exakta avståndet till ett mål vill du ha en avståndsmätare av bästa kvalité inom räckhåll. Men med fler och fler modeller som kommer in på marknaden kan det vara svårt att peka ut vilken lasermätare som är värd att köpa. Det är förståeligt att många varumärken marknadsför sina avståndsmätare baserat på deras mätavstånd. Men det som inte är så uppenbart är vilken typ av yta de använder för att få fram dessa avläsningar. Reflekterande föremål som metallskyltar tillåter en avståndsmätares laser att studsa tillbaka med mycket mer styrka, till skillnad från typiska mjuka och mörka föremål som absorberar ljus.

De flesta företag lyfter ofta fram sin räckvidd på dessa reflekterande metallmål. Om du är en gevärsskytt är metallmål som stålplåtar vanliga. Men om du är en jägare kommer du vanligtvis att mäta mot mjuka mål som djur och träd. För att undvika att välja fel produkt bör du alltid jämföra mätavstånden förknippade med den typ av mål som betyder mest för dig. På Leupold visar vi dig tre siffror för var och en av våra avståndsmätare som indikerar det maximala avståndsavståndet för olika objekt – rådjur, träd och reflekterande mål – så att du exakt kan välja rätt avståndsmätare för dig.

RX-2800 TBR/W. Långdistansskytte kommer att testa dina gränser med varje skott, och det är där den digitala avståndsmätaren RX-2800 TBR/W Alpha IQ™ kommer in. Med halvyards noggrannhet upp till 2 800 yards, 7x förstoring och en lättanvänd -läs röd OLED-skärm, denna blixtsnabba avståndsmätare kommer garanterat att sträcka dina färdigheter.

RX-1600I TBR/W. Den här avståndsmätaren har det bästa av allt; den är mångsidig, exakt, robust och pålitlig. Oavsett om du prickskjuter på otroliga avstånd, spårar ditt livs trofé eller sitter i en trädställning med båge och pilar, kommer RX-1600i TBR/W inte att svika dig. Den har en extremt hållbar aluminiumkropp, 6x förstoring och en röd OLED-skärm, så att du snabbt kan få en avläsning i det ögonblick ditt mål dyker upp.

RX-1400i TBR/W. Kommer in på marknaden som den mest mångsidiga, funktionsrika avståndsmätaren i sin klass. Utrustad med vår egenutvecklade avståndsmotor, en robust polymerkropp, 5x förstoring och en exceptionellt ljusröd TOLED-skärm, tar RX-1400i TBR/W din jakt och skytte till nästa nivå.

RX-FullDraw 5. Ar designad för den moderna bågskytten. Med hjälp av Archers Advantage-programvara och flightpath-teknik visar denna ballistiskt avancerade avståndsmätare dig potentiella pilhinder ut till ett typiskt avstånd av 85 yards. Para ihop det med dess 6x förstoring, klarröda OLED-skärm och otroligt snabba lasermotor, och du kommer att se varför alla hyllar RX-FullDraw 5.

 

Sig Sauer Avståndsmätare

Den nya Sig Sauer KILO5K 7x25mm laseravståndsmätaren har en maximal reflekterande räckvidd på 5 000 yards och inkluderar "Applied Ballistics Ultralite" tillsammans med miljösensorer och stöder BDX External (BDX-X) för anslutning till externa enheter som Kestrel och Garmin-enheter. Gen II LightWave DSP-motorn har nya mållägen: Extended Range (XR) och dim-läge tillsammans med första, bästa och sista mål. Avståndsmätaren har en segmenterad OLED-skärm som ger god räckvidd till mål, höjd- och vindkompensation. Alla nya Sig Sauer KILO avståndsmätare ansluter till BaseMap-appen för att tillhandahålla avlägsna waypoints på avståndsmål och kan konfigureras fullt ut med SIG SAUER BDX-appen. Alla KILO K-seriens avståndsmätare använder Low Energy/Long Range Bluetooth 5.x för flerpunkts Bluetooth-anslutningar och förbättrad anslutning till BDX-aktiverade kikarsikten och sikten. KILO5K levereras med en svart/grå bärväska och rem.

När du behöver precisionsavstånd i fält eliminerar Sig Sauer avståndsmätare avståndsförvirring och felaktiga avläsningar med fantastiska funktioner som AMR-avståndstekniken som läser av lutnings-/nedgångsvinkeln och modifierar den effektiva ballistiska skjutbanan till målet. Sig Sauer Rangefinders har en ultrabred bredbandig, antireflekterande linsbeläggning som ger överlägsen ljustransmission över hela det synliga spektrumet och en Lightwave Digital Signal Processing-motor som ger en otroligt snabb uppdateringsfrekvens i skanningsläge även på avstånd över en 1500 m. Sig Sauer KILO2000 avståndsmätare har till och med lumatic, som är den mest avancerade skärmen på marknaden med det största dynamiska omfånget som ger optimala ljusstyrkenivåer, så att din syn inte äventyras av din avståndsmätare.

 

Vortex Avståndsmätare

Högkvalitativ optik och långdistansförmåga kombineras i vår helt nya Vortex Fury HD 10x42 avståndsmätare. Bekvämlighet, hastighet, effektivitet och värdefull dubbelfunktionalitet - alla fördelarna med en högupplöst enhet, perfekt ihopkopplad med en vinkelkompenserad avståndsmätare.

Vortex RAZOR Avståndsmätare. Definitionen av vad en high-end avståndsmätare ska vara, Vortex Razor HD 4000 avståndsmätare levererar banbrytande optisk- och avståndsprestanda - ger jägare och skyttar avståndsdata som behövs för att genomföra även de mest krävande skotten. Imponerande 4000-yard reflekterande avståndsförmåga (ELR-läge) når långt ut för att fånga avståndsavläsningar med extrem precision.

Vortex Viper Avståndsmätare. Laseravståndsmätaren Vortex Viper HD 3000 ger dig verktygen för att agera snabbt och säkert, med en maxräckvidd på 3 000 yard och ett fantastiskt optiskt HD-system som låter dig hitta storvilt snabbare på avstånd. Fyra mållägen (Normal, First, Last, ELR) och två avståndslägen (LOS, HCD) innebär att du får flexibiliteten att skjuta vilket skott som helst på vilken jakt som helst, vilket gör Viper HD 3000 perfekt för alla jakttillfällen

Vortex Diamondback Avståndsmätare. Vortex Diamondback HD 2000 tar jakten längre, med en maxräckvidd på 2 000 yard och HD-optik för att hålla ditt mål rent även på långa avstånd.

Vortex Crossfire Avståndsmätare. Om du letar efter den perfekta avståndsmätaren för både båg- och gevärjägare, har du hittat den i Crossfire HD 1400. Den har fint ljusgenomsläpp och erbjuder upp till 1400 yards avståndskapacitet genom ett skarpt HD-optiskt system.

Din varukorg

Varukorg (0)