Din varukorg

Varukorg (0)

Tubkikare

Tubkikare finns i en mängd olika modeller och storlekar, den huvudsakliga skillnaden jämfört med en handhållen kikare är att den kan stativmonteras, för att kunna användas vid högre förstoringar och ge en stabilare bild. En tubkikare är särskilt lämpad för betraktande på riktigt långa avstånd, i fjällen, eller ut över havet. En dyrare tubkikare har oftast ett renare glas och en ytbehandling av högre kvalite, detta ger i sin tur ett större ljugenomsläpp och en skarpare bild. Linsdiametern avgör till stor del ljusintaget och vilken kvalité och kontrast bilden får, vanliga storlekar på tubkikare är 15-45x65, 20-60x60, 20-60x85. Några ledande tillverkare av tubkikare; Bushnell, Vortex, Zeiss, Nikon Kowa. Ytterligare information

Tubkikare för Jakt & Uteliv

En tubkikare är ett bärbart teleskop där förstoringen normalt ligger på 20-80x och i vissa fall ännu högre. Fördelen med en tubkikare jämfört med de mer vanliga handhållna kikarna är möjligheten att nyttja en högre förstoring utan att försaka stabilitet i bilden, detta sker med hjälp av stativmontering. Tubkikare är i praktiken alltid avsedda att monteras på stativ, med några få undantag. Vissa modeller har utbytbara okular så man kan välja en förstoringsgrad som passar ens specifika behov.

 

Objektivdiameter

Objektivdiametern på en tubkikare avgör vilken ljusinsamlande förmåga tubkikaren har, objektivlinsens diameter varierar i regel mellan 50-80mm, ju större diameter, desto tyngre och dyrare blir också tubkikaren, men den ljusinsamlande förmågan ökar också med motsvarande grad, en tubkikare för normalt bruk har ofta en objektivlins på 60mm eller 80mm. Ska man titta mycket vid lågljusförhållanden såsom gryning, skymning så är en tubkikare med större linsdiameter att rekommendera. En tubkikare med 60mm lins eller mindre kan vara att föredra om kikaren skall bäras med på vandring eller på resan, eller i huvudsak användas för snabba observationer.

 

Förstoring

Valet av okular bestämmer vilken förstoring en tubkikaren klarar. Vilken förstoring som är den bästa avgörs av ett antal faktorer, men rent generellt kan sägas att en förstoring på under 20x är ovanligt, då lättare, billigare och mindre handhållna kikare kan klara det utan större problem. Förstoringsgrader på mer än 60-70x leder till ett sämre ljusinsläpp och även med stativmontering så kan bilden uppfattas som allt för skakig, likaså blir synfältet mer begränsat vid en högre förstoring. För fågelskådning kan man säga att 20-30x är den förstoring som passar bäst, denna förstoring ger också ett brett synfält och ett bra ljusinsläpp.

Hur mycket större ett föremål uppfattas genom en tubkikare jämfört med hur det uppfattas för det vanliga ögat utgör tubkikarens förstoring. En tubkikare som förstorar 20x gör att objektet upplevs vara 20 gånger närmare än vad det egentligen är, så en fågel som är 100 meter bort ser alltså ut att befinna sig på 5 meters avstånd. Kom dock ihåg att en tubkikare kommer att förstora allting; vilket inkluderar värmevågor, skakningar i stativ, rök (damm), luftföroreningar, etc., dvs. allt som begränsar den maximala användbara förstoringen.

En tubkikares förstoring är begränsad till ca 1x per mm hos bländaren under pefekta observationsförhållanden. En 60mm tubkikare är därför kapabel till som mest 60x förstoring, vilket förklarar varför tillverkare av 60mm tubkikare inte gör okular med en högre förstoring. Försök att öka förstoringen ännu mer i detta fall skulle endast ge en otydlig och otillfredsställande bild. Låg- till medium förstoring ger oftast de bästa bilderna under normala förhållanden, jämfört med bilder vid maximal förstoring. Som en generell regel kan man säga att den högsta användbara förstoringen vid dagsljus är ungefär lika med bländaren hos tubkikaren delat med 2, vilket ger 30x för en 60mm tubkikare, och 40x för en 80mm tubkikare, etc.

 

Ytbehandling

En påkostad ytbehandling av linserna är mycket viktigt för att erhålla optimala prestanda hos alla optiska instrument, men särskilt för kikare och tubkikare. För 70 år sedan så lyckades man endast förmedla ca 50% av det ljus som samlades in av linserna på en 7x50 kikare. Resten absorberades i glaset eller försvann i systemet. Med utvecklingen av antireflektiv ytbehandling så ökade ljustransmissionen till ca 85%. Idag så används bla. ytbehandlingar av magnesiumfluorid för de mer exklusiva tubkikarna vilket ökar ljustransmissionen till ca 89%, och med flerlagerbehandlade linser får man ett ljusgenomsläpp på otroliga 98% per linsyta.

 

Rak eller Vinklad?

Det finns 3 olika typer av tubkikare, den raka varianten, där okularet sitter i en rät linje i förhållande till tuben, den vinklade tubkikaren, där okularet sitter i en 45 graders vinkel i förhållande till tuben samt ytterligare en mera ovanlig axelmonterad variant.

Den vanligaste designen och den som säljer mest är den vinklade tubkikaren, denna passar bra för de flesta ändamål såsom fågelskådning, observationer från utkiksposter, mm. Man har här det vinklade okularet som är lättare att titta in i ovanifrån och som för många anses ge den behagligaste tittpositionen. Den raka tubkikaren används ofta i mer specialicerade syften, kanske av proffsfotografer som skall rapportera från idrottsmatcher, eller av gevärsskyttar (målskytte).

 

Bländare

Bländaren hos en tubkikare är densamma som diametern hos objektivlinsen i millimeter. En stor bländare ger normalt sett en ljusare bild än en mindre bländare vid alla förstoringar, särskilt i lågljus, och kommer också att ge en mer högupplöst bild vid alla ljusförhållanden.

 

Utgångspupill

Den ljusa cirkel som du ser när du håller en tubkikare mot en ljuskälla är utgångspupillen. Ju större utgångspupill en tubkikare har desto ljusare kommer bilden att bli. Eftersom utgångspupilldiametern är lika med bländarens diameter (i mm) delat med förstoringen hos okularet, så kan man se att förstoring och ljusstyrka är direkt relaterat. Ju högre förstoring hos en tubkikare, desto mindre utgångspupill och mörkare bild. En tubkikare är mest effektiv när man matchar utgångspupillen med de rådande ljusförhållandena. Med ett zoom okular så är detta enkelt genom att ändra förstoringen på okularet tills dess att bilden ser optimal ut. Ditt öga kommer att ge dig information om när utgångspupillen är för liten, till exempel för att bilden då kommer att bli mörkare med mindre vibranta färger. Om förstoringen minskas så ökar ljuset i bilden genom att man får en större utgångspupill. Men att kompromissa något med förstoringen för att få en ljusare bild är oftast den bästa lösningen.

Men ett okular med fast förstoring så blir problemet lite svårare att lösa, då du måste bestämma i förväg vilka ljusförhållanden du oftast planerar att titta i och välja ditt okular efter det. En utgångspupill på 4mm (15x på en 60mm tubkikare) är bäst för skymningsobservationer, då pupillen utvidgas till denna storlek och ännu mer då dagsljuset försvinner. Okular med 2mm - 3mm utgångspupill (30x - 20x på en 60mm tubkikare) är bäst för observationer dagtid, då dagsljuset gör att pupillen drar ihop sig till denna storlek och ännu mindre. Utgångspupiller på 1.5mm och mindre (40x och upp på en 60mm tubkikare) är användbara normalt sett endast vid mycket ljusa förhållanden. Andra faktorer kan dock vara ännu viktigare än utgångspupill vid val av okular, om du fågelskådar på relativt korta avstånd, så kanske du föredrar det bredare synfältet hos ett 20x eller 22x vidvinkelokular för att kunna hålla en hel flock fåglar i synfältet, hellre än att få ett smalare synfält med ett 30x okular även om den större utgångspupillen hos 20x okularet tappar en del ljus i fullt dagsljus.

Inget okular kommer någonsin att bli så ljust så att det skadar dina ögon, så därför är det viktigt att undvika en för liten utgångspupill, och hellre välja en lite för stor. En 60mm tubkikare vid 60x förstoring har en utgångspupill på 1mm, den minsta realistiska användarbarheten i mycket ljusa förhållanden, men bilden blir oftast för mörk om det är molnigt eller mulet. Det kommer troligen bli alltför mörkt tidiga mornar eller sent på kvällen. Samma 60mm tubkikare ger vid 20x en utgångspupill på 3mm, en bättre matchning till din pupills diameter i lågljus, vilket ger mycket mer skarpa och färgrika bilder.

 

Skymningsfaktor

Utgångspupill bör inte endast vara det som du väljer en tubkikare efter. En 60mm tubkikare vid 20x och en 90mm tubkikare vid 30x har båda en 3mm utgångspupill, men 90mm kikaren är ljusare tack vare större ljusinsamlande kapacitet Skymningsfaktorn är ett bättre sätt att bedöma hur väl en tubkikare presterar i lågljus än utgångspupillen, då den balanserar ljusinsmalande egenskaper hos objektivlinsen med förstoringen hos okularet (båda påverkar hur mycket detaljer som går att uppfatta). Man räknar fram skymningsfaktorn genom att multiplicera tubkikarens förstoring med diametern på objektivlinsen, sedan tar man roten ur detta värde. Ju högre skymningsfaktor desto bättre är tubkikaren anpassad för gryning, skymning och lågljustillfällen.

En 60mm tubkikare vid 20x, har till exempel en skymningsfaktor på 34.6, medan en 90mm tubkikare vid 30x har en skymningsfaktor på 52, vilket förklarar varför den senare har bättre lågljusprestanda trots att kikarnas utgångspupiller är desamma. Om tex. fågelskådning vid lågljus är viktigt för dig, och du inte kan välja mellan två olika tubkikare, sök då efter skymningsfaktorn för varje tubkikare vid samma förstoring. Tubkikaren med den högsta skymningsfaktorn ger den mest detaljerade bilden vid lågljus.

 

Synfält

Synfält, är den diameter (bredd) på bilden man kan se genom en tubkikare vid ett avstånd på 1000 meter. En tubkikare med ett synfält på 50 meter vid 1000 meter (endast 1°) kommer att ha ett motsvarande 5 meter brett synfält på 100 meter. Man kan lätt se att tubkikare i första hand är avsedda för medellånga- till långa avstånd och att observationer på kortare avstånd nästan alltid är att föredra med en handkikare med lägre förstoring och ett bredare synfält. Ett okular med högre förstoring kommer alltid att ge ett smalare synfält, därför är det vanligaste okularen på marknaden variabla, dvs. man kan justera förstoringen på kikaren inom ett visst intervall, vanligast 20-40x, 20-60x, 20-80x, detta är mycket praktiskt då man vid behov kan justera ned förstoringen för en "större" och bredare bild.

 

Fokusering

Det finns två olika typer av fokusering för tubkikare:

En 'fokuseringsratt' som löper hela vägen runt tuben eller okularet på tubkikaren. Vrider man på den så ändras fokusen, men kraften som behövs kan dessvärre i vissa fall leda till att kikaren flyttas från målet, detta är vanligare vid högre förstoringar än vid lägre. Normalt sätt är ett helvarv på 360° tillräckligt för att gå från närfokus till oändlighet, detta gör denna typ av fokusering mycket användbar för snabba observationer.

En annan form av fokusering är den där man använder sig av en mindre fokuseringsratt allokerad ovanpå eller på sidan av tubkikaren, som kan kräva 5 varv eller mer för att gå hela vägen från det kortaste fokuserbara avståndet till oändlighet, detta gör dessa tubkikare mer exakta än andra fokuseringssystem. Denna form av fokusering är dock långsammare, vilket särskilt kan visa sig när man tittar på rörliga objekt. På grund av detta så är 'knappfokusering" i första hand avsedd för fotografering eller observationer av statiska objekt, då en skarp fokus är viktigare än en snabb fokusering.

 

Närgräns

Närgräns, är det kortaste fokuserbara avståndet för en tubkikare, där man fortfarande kan se en skarp och tydlig bild. Då en tubkikares synfält normalt sett är mycket smalt, så är dessa inte designade för observationer på korta avstånd, normalt ligger närgränsen på 7-10 meter.

 

Ögonavstånd

Ögonavståndet är det kortaste avståndet mellan ögat och okularet, som ändå låter dig se hela synfältet och en full och korrekt bild av objektet. Även om ett långt ögonavstånd är viktigt för behaglig observation, så är det särsklit viktigt om du bär glasögon, då glasögonen kan begränsa hur nära okularet du kan komma för att se hela synfältet. Om man har mindre synfel eller mildare astigmatism, så kan man oftast använda en tubkikare utan glasögon och kompensera med justering av fokus istället, då fokuseringsratten oftast har tillräckligt med utrymme för att ta hänsyn till detta. Om man har allvarlig astigmatism kan man vara tvungen att alltid ha glasögon, i så fall skall ögonavståndet till okularet vara minst 12-15mm eller längre för att man skall se hela synfältet.

 

Stativ

Alla tubkikare kommer med ett inbyggt stativfäste med en gänga på 1/4"-20, detta låter kikaren monteras till ett vanligt kikarstativ eller kamerastativ (samma standard). Vid lägre förstoring så kan tubkikare oftast utan problem även med billigare stativ, men vid högre förstoring så kan det bli frustrerande om stativet inte är tillräckligt stabilt. Snåla därför inte för mycket på stativet, då det utgör en viktig del för hela upplevelsen. De flesta stativ är tillräckligt starka för att hantera en tubkikare medn en vikt på 1000-2000 gram, men var noga med att kontrollera detta innan köp, så inte er dyra investering faller i backen av misstag.

 

Accufire Tubkikare

Accufire Omnis. Denna tubkikare klarar allt. Vi introducerar Omnis, en digital dag- och nattkikare med ett förstoringsområde på 30x -120x, som visar allt du ser på en 2,95-tums OLED-skärm. Omnis tubkikare är den bästa tubkikare du aldrig visste att du behövde. Med en vikt på endast ca 1 kg har denna tubkikare ett förstoringsområde på 30x ­ 120x, drivs av 4x uppladdningsbara CR123A-batterier, kan Omnis att köras i 4 timmar kontinuerlig drifttid, eller längre, med valfri extern, bärbar batteribank via USB-c-porten. Dessutom kan du spela in video eller ta bilder på Omnis tubkikare när du är på fältet, ute och jagar i fält eller något annat övervakningsarbete du utför. Du kommer aldrig att vilja gå tillbaka till traditionella tubkikare efter detta.

 

Athlon Tubkikare

Argos HD tubkikare. Vi designade Athlon Argos familjen av tubkikare med god optisk kvalitet och användarvänlighet i åtanke. Argos tubkikare har våra helt flerlagerbelagda linser och porroprismor med ytfasad beläggning, de ger stor klarhet och ljusstyrka inom räckhåll för alla entusiaster. Det lätta kompositchassit skyddat av gummipansar är imsäkert, vattentätt och fyllt med kvävgas för att förhindra inre imma och främja bättre termisk stabilitet. Produkten kommer med ett speciellt designat mjukt fodral som gör att du kan montera tubkikaren på ett stativ och använda den med det mjuka fodralet på hela tiden. För att göra tittandet enkelt och intuitivt tar Athlon Talos 20-60x80mm tubkikare bort alla komplicerade element som bara tjänar till att förvirra användare. Detta strömlinjeformade system är designat med kvalitet och användarvänlighet i åtanke. Athlon Talos 20-60x80mm spotting scope är byggt med helt flerlagerbelagda linser, tillsammans med silverbelagda K9-prismor, detta ger ökad klarhet och kontrast, vilket gör bilden ljusare för enklare visning i nedre intervall. Tillgänglig i svarta, coyote tan-färger Total längd: 16,5 tum. Vikt: 38,5 ounces. Levereras med bordstativ och bärväska med mjuk sida enheten är klassad immtät och vattentät.

Athlon ARES G2 UHD tubkikare. När detaljer spelar roll, leta inte längre än till 20-60×85 Ares G2 UHD. Oavsett om du är en fågelskådare som letar efter variationer i fjäderdräkten, eller en precisionsskytt som ser tavlor på 1 000 meter, ger glaset extra låga spridning och en levande klarhet och upplösning i en tubkikare i full storlek. APOKROMATISKT LINSSYSTEM. Hjälper till att konvergera spridande färger till en fokuspunkt, vilket ger större kontrast, skärpa och färgdefinition. UHD GLAS, Ger dig en fördel med en bild som har liten eller ingen kromatisk kant för den klaraste och skarpaste bilden. ESP-DIELEKTRISK Beläggning. Reflekterar över 99 % av ljuset till dina ögon och ger dig en klar, ljus bild och exakt färgåtergivning.

 

Burris Tubkikare

Burris Signature HD tubkikare. Ta tittandet till en högre nivå med Burris Signature HD Spotting Scope. Med ett 20-60x förstoringsområde kan du spara tid och stövelläder genom att hitta och utvärdera trofédjur från långa avstånd. HD-linserna och det apokromatiska linssystemet ger dig fördelen i fält genom att eliminera färgkanter och leverera kant-till-kant-upplösning vid vilken förstoring som helst. Inbyggt solskydd minskar bländning och skyddar objektivlinsen från regn och snö. Både grov- och finfokusjustering är möjlig med det framåtmonterade fokusvredet. Ögonmusslan kan justeras för att passa glasögon. Lätt, hållbar design med en formgjuten magnesiumkropp som är bepansrad för bättre skydd i fält. Vinklat okular och roterande stativfäste gör det enkelt att använda Burris Signature HD tubkikare oavsett om du står eller ligger.

 

Bushnell Tubkikare

Bushnell tubkikare ger dig fördelen i världens ledande ljusstyrka, klarhet och detaljer från kant till kant ­ oavsett om du tittar på fågel på havsnivå eller jagar ovanför trägränsen. HDOS (High Definition optiskt system) kombinerar våra nyckelteknologier: ED Prime Extra-Low Dispersion-glas, premium BaK-4-prismor och helt flerlagerbelagda linser. Tillsammans ger dessa felfri färgåtergivning, ultra-skarpa bilder och optimal ljusöverföring. På Bushnell utvecklar vi optikutrustning för att ge dig möjlighet att komma ut och uppleva din passion, då vi älskar naturen lika mycket som du. BUSHNELL IRONCAD GARANTI. Ironclad-garantin är en fullständig livstidsgaranti som täcker livslängden för alla produkter som tillverkats på eller efter april 2017. För Bushnell Prime tubkikare definieras livslängden som 20 år. En komplett lista över Bushnells produktlivslängder finns på Bushnell Ironclad webbsida och/eller på Bushnells webbsida som är specifik för denna produkt. Om denna produkt inte fungerar som den ska på grund av defekt, kommer vi, efter vårt val, antingen reparera eller byta ut produkten och skicka tillbaka den till dig utan kostnad. Denna garanti är helt överförbar och kräver inget kvitto, garantikort eller produktregistrering.

Bushnell Forge tubkikare kommer med upp till 60x förstoring och stort 80mm objektiv för att låta dig se mål med hög upplösning och suverän ljusöverföring i alla ljusförhållanden. Flera lager av antireflekterande beläggning på alla luft-till-glasytor ger ljusa bilder med hög kontrast. IPX7 Vattentät konstruktion - O-ringstätad optik förblir torr inuti, när den är nedsänkt i 1 meter vatten i upp till 30 minuter. För att få ut det bästa resultatet av Bushnell Forge tubkikare, använd ett stativ för att begränsa vibrationerna och få den klaraste bilden av ditt mål. Bushnell Forge tubkikare har helt flerskiktad optik, med flera lager av antireflekterande beläggning på alla luft-till-glasytor, vilket ger ljusa, levande bilder. Bushnell Forge tubkikare har Bushnells exklusiva EXO Barrier-teknologi, som täcker linserna, binder sig molekylärt till glaset för att förhindra repor och stöta bort vatten, damm och skräp. Bushnell tubkikares nyckelteknologier: ED Prime Extra-Low Dispersion-glas, premium BaK-4-prismor och helt flerlagerbelagda linser. Tillsammans ger dessa felfri färgåtergivning, ultra-skarpa bilder och optimal ljusöverföring.

 

Firefield Tubkikare

Firefield tubkikare erbjuder en praktisk, men ändå elegant design som ger en användarvänlig upplevelse. Mångsidighet är viktigt, med användningsområden som sträcker sig från målskytte till långdistansobservation. Firefield tubkikare erbjuder hög förstoring för att se detaljerade objekt på avstånd, detta är viktigt för användning i fjällen, på havet eller för prickskytte. När du är ute och jagar eller skjuter långdistansmål måste dina sinnen vara på topp. Låt dina ögon göra utvärderingen med Firefield Straight Edge tubkikare. Med en praktisk, men ändå elegant design, är denna tubkikare allt annat än standard i kvalitet. Dess helt flerbelagda linser och hållbara, gummibepansrade kropp som är nedsänkbar i vatten upp till en meter och 100 procent väderbeständig, stödjer visning, spårning och fotografering av föremål på långt håll. Alla Firefield tubkikare kit kommer med ett justerbart stativ. När du är redo att packa ihop tubkikaren, kan den tillsammans med sitt kompakta stativ, enkelt och säkert förvaras i den slitstarka nylonväskan med axelrem. Det medföljande justerbara stativet är tillverkat specifikt för Firefield tubkikaren och passar direkt på stativets bas som är inbyggt i tubkikarens design. Firefield tubkikares solskydd är designat för att hålla solens bländning borta från användarens öga och utanför synfältet. För att förlänga solskyddet, leta reda på den svarta plastringen runt tubkikarens objektivlins och dra försiktigt utåt. För att ta bort, tryck plastringen inåt.

 

Fujinon Tubkikare

Fujinon gör i tysthet tubkikare som har ett etablerat rykte för storhet - en nyckel till deras otroliga sällsynthet på andrahandsmarknaden. Fujinon Super 60 är en 100 % vattentät och dimsäker allvädersprestanda tubkikare, med Fujinons fantastiska EBC-multibeläggningar applicerade på varje optisk yta. Det är en liten tubkikare, men den är ändå ganska ljus. Den är gummibepansrad för skydd och tyst funktion i fält och accepterar även 72 mm filter på objektivlinsen så att du kan använda en polarisator i starkt ljus. Fujinon är ett dotterbolag till Fujifilm Holdings Corporation som är specialiserat på fotografi- och bildbehandlingsprodukter för olika marknader. För närvarande åtnjuter den Tokyo-baserade tillverkaren sitt världsomspännande erkännande för sina högteknologiska digitalkameror, utbytbara linser, sportoptik och bildtillbehör, tack vare en mängd sofistikerade funktioner och en hög optisk prestanda. Ända sedan varumärket presenterades kommersiellt av Fujifilm på 1940-talet har Fujinon-märkta linser förblivit populära bland många fotografer och filmfotografer. Var tillverkas Fujinon tubkikare? Fujifilms globala huvudkontor i Tokyo. I linsernas fotspår har Fujinon tubkikare växt exponentiellt i popularitet i Europa, Nordamerika och Asien, som ett resultat av kontinuerliga innovationer och decennier av arv inom optikvärlden. Porro-prismamodellerna av Fujinon-kikare är särskilt populära på grund av den höga ljusstyrkan och färgnoggrannheten i sina bilder.

 

Hawke Tubkikare

Hawke Endurance ED tubkikare ger enastående prestanda för att komma nära objekten och den hållbarhet du kräver. Alla tubkikare är konstruerade med ED-glas vilket minskar risken för kromatisk aberration. ED-glas ger bättre färgåtergivning och tillåter en förbättring av bildens klarhet och skarphet, vilket starkt rekommenderas för naturentusiaster. Välj från ett urval av tubkikare i full storlek med 85 mm eller 68 mm objektiv eller den kompakta designen med 60 mm eller 50 mm objektiv. Alla Hawke tubkikare levereras med linsskydd och mjuka väskor.

Hawke Nature Trek tubkikare erbjuder exceptionell optisk prestanda i en lätt och vattentät modern design. Ett helt flerlagerbehandlat optiskt system kombinerat med BAK-4 Porro-prismor ger extremt tydliga och skarpa bilder. De optiska systemen på 65 mm och 80 mm har optimerats för maximala prestanda samtidigt som tubkikaren är kort i längd, vilket gör dem idealiska för vandring och resor. Den ultrakompakta 56mm versionen har cylinderfokusering med vridbart okular, som ger 27x förstoring. Levereras med neopren stay-on fodral.

Hawke Vantage tubkikare levereras med allt du behöver för att komma igång. Tillgängliga i ett urval av 24-72x eller 20-60x förstoring, Vantage tubkikare är designade för att förbättra din tittarglädje. Den tuffa gummibeläggningen ger en vattentät kropp. Båda Vantage tubkikare levereras med ett hårt förvaringsfodral och ett justerbart ministativ med integrerat fönsterfäste.

 

Konus Tubkikare

Konuspot 80 tubkikare kommer med en mycket fin optisk kvalitet, tack vare föreningen av zoomkraften (från 20x till 60x) och en stor linsdiameter. Detta gör att tubkikaren har en anmärkningsvärd optisk-mekanisk kvalitet. Konuspot 80 tubkikare är dessutom utrustad med en smartphone-adapter som låter dig ta bilder och filma med. Det speciella okularet i denna version gör det möjligt att använda varje REFLEX/DHLR-kamera (med den medföljande adaptern) och alla kompaktkameror via den valfria adaptern #1301. De nya väskorna låter dig använda tubkikaren inuti dem, vilket är mycket användbart vid observationer utomhus.

 

Kowa Tubkikare

Kowa Tubkikare - det unika och mångsidiga tillbehörssortimentet för Kowa TSN-880 och TSN-770 flaggskepps av tubkikare. Konceptet bakom KOWA SYSTEM är enkelt. En lättillgänglig tillbehörskrage inbyggd i tubkikarekroppen. Denna gängade krage är adaptern för att ansluta ett brett utbud av tillbehör för att utöka funktionaliteten för de fluoritbaserade tubkikarna PROMINAR TSN-880 och PROMINAR TSN-770. Kowa tubkikare tillverkar mångsidig optik för observation, långdistans, digiscoping, smartphone och astronomiapplikationer. Kowa är den enda tubkikare tillverkare som använder artificiellt framställd ren fluoritkristall vid tillverkningen av sina optiska linser. Fluoritkristall ger den bästa tittarupplevelsen som finns idag, eliminerar praktiskt taget all kromatisk aberration och ger bilder med enastående upplösning och kontrast. Fluorit är betydligt svårare att hantera än optiskt glas, det kräver mycket avancerad processteknik. Kowa lade extra omsorg, tid och teknik för att producera den ultimata tittarupplevelsen med en lins av ren fluoritkristall. Det är det som gör Kowa unik.

 

Meopta Tubkikare

Meopta MeoStar S2 82 HD vinklad tubkikare. Det ultimata precisions- observationsinstrumentet. MeoStar S2 82 HD är en prestation från Meopta. Vår första tubkikare i full storlek, är designad och avsedd att konkurrera med alla andra på marknaden idag. 82 mm HD (Apochromatic) objektivlinser ger skarp, briljant upplösning i äkta färger oavsett om det är tidigt före gryningen eller under de sista minuterna av skymningen. Tillsammans med vårt innovativa 30-60x WA okular, som ger ett 66 graders synfält genom hela förstoringsområdet, är nya Meopta MeoStar S2 tubkikare redo för dina mest utmanande observationsapplikationer. MeoStar S2 82 HD tubkikare finns i antingen raka eller vinklade versioner.

Meopta MeoPro 80 HD vinklad. Strålande HD-prestanda. MeoPro 80 HD erbjuder högupplöst prestanda och prisvärdhet. Denna nyaste MeoPro tubkikare är byggd enligt våra legendariska kvalitetsstandarder och är den perfekta optiken för att observera naturen på långa avstånd. Det stora 80mm HD fluoridobjektivet ger otrolig upplösning, ljusstyrka och levande färger samtidigt som kromatiska aberrationer (CA) eller färgkanter elimineras under utmanande förhållanden. Ett integrerat 20x ,­ 60x okular visar avlägsna motiv med otrolig klarhet och suverän skärpa från kant till kant. CentricDrive-fokuskontrollen i mitten av kroppen är lätt att använda även med handskar och dess vinklade kompakta, gummibepansrade magnesiumchassi är vattentätt, imsäkert och byggt för att hålla en livstid i fält.

Meopta TGA 75 tubkikare. Kompakt och redo att gå när du är. Den hopfällbara tubkikaren TGA 75 är för användare som behöver vara på språng och vill ha en mångsidig, lätt tubkikare. Den klassiska rörsdesignen gör att du kan förkorta TGA 75:s totala längd till 250 mm, perfekt att gömma undan i ryggsäcken när du vandrar. Premium-optik är helt multi-belagd för att säkerställa överlägsen ljustransmission och kant till kant bildupplösning över hela synfältet. Dess helgummibepansrade kropp gör att TGA 75 kan stå emot de tuffaste miljöer och förhållanden och kan användas utan stativ, bara en sten eller ett träd behövs för ett stabilt stöd.

 

Nikon Tubkikare

Nikon Fieldscope tubkikare. Nikons tubkikaren ger dig en fantastisk vy på nära håll i en mängd olika applikationer. Var och en av våra stativmonterade och handhållna tubkikare kommer med Nikons rykte för gedigen optik och glas av högsta kvalitet, för att täcka en rad användningsområden och avstånd. Hitta rätt tubkikare för dig, från tubkikare för långa avstånd till modeller för medelavstånd som gör dem perfekta tubkikare för fågelskådning. Oavsett ditt idealiska avstånd eller budget avslöjar Nikons Fieldscope tubkikare varje detalj med optimal kontrast, kant-till-kant-upplösning och briljanta färger. När du väl har valt rätt modell för dig, nyttja då vår Nikon Lens Pen för enkelt underhåll ute i fält, från fågelskådning till fjällvandring, för överlägsna detaljer på avstånd.

 

Sightmark Tubkikare

Fotografering, jakt, taktisk observation eller helt enkelt en tubkikare för vilda djur, Sightmark Latitude 15-45x60 tubkikare håller ditt mål i fokus. Denna precisionskonstruerade, dielektriskt belagda spegeldesignade optik använder variabel 15-45X förstoring, avancerat helbelagt glas, 60mm objektiv, vridbara ögonmusslor, ett fokuserbart okular och ett centralt fokussystem för att ge dig enastående, distorsionsfri klarhet. Sightmark Latitude 15-45x60 tubkikare har en robust gummibepansrad beläggning och har IP67 vattentätt, damm- och imsäkert skydd för säker observation när du behöver din optik som mest. Inkluderar tillbehörsskenor, linsskydd och en bärväska. Solitude 11-33x50SE tubkikare Kit är idealiskt för ett brett spektrum av applikationer, inklusive målskytte, viltspaning/spårning, polisövervakning eller för prickskyttar. Sightmark tubkikare är byggda med kvalitetsmaterial för en mängd olika områden och är designade med bekvämt ögonavstånd för långa användningsperioder. Alla tubkikare är utrustade med ett mångsidigt stativ och en bärväska som håller optiken skyddad i fält. Designade med ett rakt okular och en roterbar monteringsring, har Sightmark tubkikare en avancerad aluminiumprismabeläggning för optimal ljustransmission. Sightmark Solitude tubkikare är utvecklade med ett porroprisma optiskt system för att ge ett brett synfält för att ge en enkel överblick och spåra vilt. Den raka okulardesignen tillåter användare att se bekvämt under långa tidsperioder, under många förhållanden. Sightmark tubkikare har en robust, lätt, gummibepansrad kropp som är kvävefylld och O-ringförseglad, vilket gör dem vattentäta och dimsäkra. Justerbara ögonkoppar ger en bekväm, anpassad passform för alla användare oavsett om de har glasögon eller ej. Med en dammtät konstruktion är Sightmark tubkikare exceptionellt tillförlitliga under en livstid av användning.

 

Vortex Tubkikare

Helt enkelt en av de finaste tubkikare du kan köpa, Vortex Razor HD tubkikare tävlar på högsta prestandanivå. Det sofistikerade apokromatiska trippellinssystemet ger högupplösta vyer över hela synfältet - inga färgkanter, försämring av upplösning eller utspädning av färgåtergivning på längre betraktningsavstånd. En high-end tubkikare, utan den exklusiva prislappen, Vortex Viper HD tubkikare serien står redo att dominera som en bäst-i-klassen-optik. Fullpackade med funktioner och otrolig optisk prestanda som jägare och skyttar säkerligen kommer att uppskatta, tar dessa tubkikare in motiv långt borta för en tydligare bild­ och gör det med imponerande klarhet, upplösning och färgåtergivning. De omgjorda Vortex Diamondback HD tubkikarna har alla de optiska hästkrafter som västerländska jägare behöver och de utmärker sig i svagt ljus. Vi har också effektiviserat exteriören för en snyggare profil, inbyggd i ett spiralformat fokushjul.

Vortex Optics är företaget med huvudkontor i Wisconsin, USA. De erbjuder kikare, tubkikare, kikarsikten och annan optisk utrustning med namnet Vortex sedan 2004. Historien om detta företag började med familjen Hamilton som ville erbjuda högkvalitativ optik i USA på 1980-talet, när nästan bara prismakikare med tung vikt fanns på marknaden. Som ett av få amerikanska företag i branschen utvecklade de lätta takkantsprismakikare, med vridna ögonmusslor, bra närfokusering och tubkikare med HD-glas för den amerikanska marknaden. Företaget är också det första som implementerade en helt förseglad nollstoppmekanism på ett kikarsikte. De flesta av Vortex produkter är fyllda med argongas för perfekt skydd. All optik är utrustad med helbelagda prismor och tätade med O-ringar, vilket gör produkterna ogenomträngliga även under de mest extrema väderförhållanden. Den finaste robusta utomhusoptiken inom jakt- och skyttebranschen kommer inte kosta dig skjortan. Optisk kvalitet resulterar i tätt och polerat glas som ger en otrolig upplösning. Sofistikerade och hållbara konstruktioner befäster förtroendet för Vortex-företaget som också erbjuder VIP-garanti: kostnadsfritt, utan att fylla i garantikortet eller bifoga kvittot, vilket gör att Vortex-produkter håller i generationer

 

Zeiss Tubkikare

Naturens och fågelskådningens värld är redan fascinerande när den observeras med blotta ögat. Men att se den genom en Zeiss Victory Harpia tubkikare förvandlar den till en helt ny upplevelse. Det ovanliga optiska systemet har en 3x vidvinkelzoom, upp till 70x förstoring och en objektivlinsdiameter på 95 millimeter. De extremt breda synfälten bevisar sitt värde i varje situation. Zeiss Harpia 95 tubkikare har också exakt fokusering med bekväm automatisk övergång från snabb- till finjustering, även vid höga förstoringsfaktorer. Tack vare dess unika, 72° vidvinkelsynfält över hela 3x zoomområdet, garanterar Zeiss Victory Harpias oöverträffade dynamik överlägsen prestanda på långa eller korta avstånd i alla oväntade situationer. 'DualSpeed Fokus' möjliggör snabb fokusering och enkel, exakt finfokusjustering, även vid höga förstoringsfaktorer. Genomarbetat linssystem. FL-glas och annat specialglas säkerställer en absolut skarp och naturtrogen färgåtergivning även vid maximal förstoring. ComfortVision-koncept. 72° synvinkel över hela zoomområdet för en märkbart bättre överblick över terrängen. Fri sikt, oavsett väder; Det finns alltid spännande saker att se i naturens värld ­även i blött väder. Det är därför ZEISS utvecklade LotuTec. En ytbeläggning för linserna i kikare och tubkikare som möjliggör en klar och obehindrad sikt i alla väderförhållanden. Kompakt okular med höga prestanda. Smal konstruktion för en bekväm tittarupplevelse. Säkert låsbart bajonettfäste. ZEISS T*-ytbeläggning är en garanti för de briljanta bilderna med hög kontrast som du framför allt kommer att uppleva under ogynnsamma ljusförhållanden och i skymning. Bakom den finns dock ingen specifik formel för att bygga upp lagren. Det är istället en teknik som ständigt anpassas för att passa nya glasmaterial och krav, som varierar från lins till lins.

Din varukorg

Varukorg (0)